För lite samarbete med sjuksköterskor

Tre populära läkar­utbildningar får svidande kritik för att deras studenter är för dåliga på samarbete — med sjuksköterskor bland andra.??

Det är läkarutbildningarna i Uppsala, Umeå och Göteborg som kritiseras av den granskande myndigheten Universitetskanslersämbetet. Orsak: Deras studenter lever inte upp till ett av de granskade examensmålen, nämligen förmågan till lagarbete, både inom den egna kåren och med andra yrkesgrupper i vården.?

Bristerna är så stora på just den här punkten att de tre kritiserade utbildningarna fått totalomdömet ”bristande kvalitet”.

??I exempelvis Göteborg finns kirurgiska undervisningsavdelningar på alla sjukhus där läkarstudenterna bland annat tränar traumasimulering. Men bara med varandra.

?”Ingen av utbildningsaktiviteterna är av interprofessionell karaktär då studenter från olika utbildningsprogram lär av, med och om varandra”, skriver Universitetskanslersämbetet i sin analys.

??Läkarutbildningarna på Karolinska institutet i Stockholm, Linköpings universitet och Lunds universitet har fått totalbedömningen ”hög kvalitet” i granskningen och lever också upp till examensmålet om förmåga till lagarbete. Till skillnad från de kritiserade utbildningarna finns det på dessa lärosäten ett mer utvecklat samarbete mellan sjuksköterske- och läkarprogrammen.

?På Linköpings universitet får läkarstudenter bland annat under tre hela dagar sin sista termin träna teamarbete, praktiska färdigheter och beslutsfattande tillsammans med sjuksköterskestudenter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida