Förhandlingschefens utspel irriterar Vårdförbundet i Skåne

Förhandlingschefens utspel irriterar Vårdförbundet i Skåne
Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet i Skåne, tycker att arbetsgivaren talar med kluven tunga. Foto: Anders Olsson

21 000 kronor i månaden är en rimlig nivå för nyutbildade och oerfarna sjuksköterskor, anser Region Skånes förhandlingschef Gösta Rehnstam. Vårdförbundets ordförande i Skåne Mats Runsten är mycket kritisk mot uttalandet och påpekar att enligt avtalet ska lönen sättas individuellt och inte dikteras uppifrån.

– Det här går stick i stäv med vårt löneavtal som säger att lönen ska sättas individuellt i förhandling med den närmaste chefen. När förhandlingschefen går ut och säger att 21 000 är en rimlig nivå så styr han hela lönesättningen centralt, säger Mats Runsten.

Han tolkar det som att Region Skåne säger en sak vid förhandlingsbordet, men agerar på ett annat sätt i praktisk handling.

Rimlig nivå

Gösta Rehnstam förklarar att han menar att 21 000 är en rimlig nivå för den som kommer direkt från studier utan tidigare erfarenhet.

– En löneförhandling bygger ju på att man har erfarenhet eller en särskild kompetens att visa upp och det ska självfallet ge mer i lön, men de som kommer direkt från skolan har inte så mycket att förhandla om utan där har alla en likvärdig kompetens.

Ökad lönespridning

Gösta Rehnstam anser inte att studenternas krav på 24 000 kronor i månaden är rimligt med hänsyn till vad det skulle kosta för Region Skåne. Han menar att regionen har bedrivit ett långsiktigt arbete för att öka lönespridningen och satsat mest på sjuksköterskor med erfarenhet och vidareutbildning.

– Vi anser att det är viktigare att satsa på dem som har jobbat ett tag och vill att de som är helt nya ska kunna se att det finns möjligheter till löneutveckling.

Lönen följer med

Men enligt Mats Runsten visar all forskning att ingångslönen följer den anställda genom hela yrkeslivet. Den som går in med en högre lön kommer även fortsatt att få en bättre lön.

– Man sätter ju en bra lön från början för att man tycker att den personen har en kunskap och kompetens som är värd det, då finns det inga skäl att hålla tillbaka den personen när det gäller löneutvecklingen senare, säger Mats Runsten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida