”Ge studenter mer inflytande”

Grannländerna har utövat påtryckningar. Löneupproret har inspirerat. Nu smids planer på en ny organisation som kan ge studenter mer makt i Vårdförbundet.??

3 april 2013

Studenter har inte haft någon egen organisation med inflytande i Vårdförbundet på nästan 20 år. Men nu är en sådan organisation på gång.

— Inte minst löneupproret visar hur mycket engagemang det finns hos studenterna, säger Sara Both, som läser fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet i Umeå.

Det är hon som kommit med idén och med hjälp av Vårdförbundets nyanställda studenthandläggare, Erik Westberg, ska försöka organisera framtidens sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Under våren hämtar de in synpunkter från studenter. Ett förslag på en organisationsstruktur ska sedan presenteras för Vårdförbundets styrelse. Förhoppningen är att den nya studentorganisationen ska starta i höst.

Många andra fackförbund i Sverige har studentorganisationer, till exempel Lärarförbundet och Läkarförbundet. I Vårdförbundets motsvarande organisationer i grannländerna Norge och Danmark har studenterna stort inflytande med representanter i moderorganisationernas styrelser.

Kine Bentzen, ordförande för norska sjuksköterskeförbundets studentorganisation, var i höstas med och skrev ett brev till Vårdförbundets styrelse. I brevet uppmanar hon och andra representanter för Nordens sjuksköterskestudenter Vårdförbundet att ta till vara på svenska studenters engagemang och starta en studentorganisation.

Kine Bentzen tror att Vårdförbundet har mycket att vinna på att släppa in ”framtiden” i organisationen på ett mer strukturerat sätt.

— Det ger bra idéer, tillgång till nya arenor och fler medlemmar, säger hon. ?

Vill du vara med?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida