Göteborg. Våldsdömd sjuksköterskestudent får gå kvar

Göteborgs universitet ville stänga av en student som har dömts för misshandel. Men Högskolans avskiljandenämnd säger nej — hon får gå kvar.

5 maj 2010

Sjuksköterskestudenten dömdes till fängelse i ett år och åtta månader för misshandel i ett fall och grov misshandel i ett annat. Det var Sverigedemokraternas pressekreterare som misshandlades och enligt tingsrätten hade brottet politiska motiv. ??

I höstas begärde rektorn vid Göteborgs universitet att hon skulle stängas av eftersom man bedömde att det fanns en påtaglig risk att hon skulle kunna skada någon under utbildningen.?

Högskolans avskiljandenämnd konstaterar att studenten visserligen har gjort sig skyldig till allvarliga brott. Men hon har ingen tidigare känd våldsbrottslighet, inget beroende eller drogmissbruk och är inte heller psykiskt sjuk. Enligt reglerna kan en student bara stängas av om han eller hon bedöms vara farlig för andra på skolan. Den läkare som har undersökt henne anser inte att det ur ett psykiatriskt perspektiv finns någon påtaglig risk för brott av allvarligare slag och hävdar att gärningarna måste ses i sitt sammanhang.

Nämndens utredning visar att studenten har klarat sina studier på sjuksköterskeprogrammet. Hon har också arbetat i äldreomsorgen under studieuppehåll och sommartid utan anmärkning.??

Därför anser nämnden att det inte finns någon påtaglig risk för att studenten under sin utbildning kan komma att skada någon och avslår därför universitetets begäran. Nämnden upphäver samtidigt sitt tidigare beslut om att den kvinnliga studenten inte får antas till någon annan högskoleutbildning.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida