Hård konkurrens om platser till sjuksköterskeutbildningen

I dag kom de efterlängtade antagningsbeskeden till dem som har sökt högskoleutbildningar i höst. Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen är rekordhögt och det krävs höga poäng för att komma in.

Sjuksköterskeutbildningarna hade sju procent fler sökande jämfört med förra året. Sammanlagt 9 519 personer sökte sjuksköterskeprogrammen i första hand.

I dag skickades antagningsbeskeden ut och redan nu kan man se sitt eget antagningsresultat på studera.nu. För sjuksköterskeprogrammen krävs det mycket höga betyg för att komma in, i vissa fall både högsta betyg (20,0) plus extra så kallade meritpoäng (max 2,5).

• Göteborgs universitet: 20,70
• Sophiahemmet högskola: 20,46
• Uppsala universitet: 19,90
• Linköpings universitet: 19,78
• Karlstad universitet: 18,21
• Karolinska institutet: 18,07

För att komma in på utbildningen för biomedicinska analytiker krävs det inte riktigt lika höga poäng: 18,10 i Göteborg, 18,20 i Linköping, 17,20 i Uppsala och 16,50 vid Karolinska institutet.

Antagningspoängen för alla utbildningar och för alla universitet och högskolor finns hos Verket för högskoleservice, se länk i faktarutan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida