utbildning

Inte säkert att fler studenter ger fler sjuksköterskor

Inte säkert att fler studenter ger fler sjuksköterskor
Det ökade antalet studenter på sjuksköterskeutbildningarna har lett till svårigheter att hålla kvaliteten, anser företrädare för universitet och högskolor. Arkivbild: Getty images.

Nu varnar företrädare för sjuksköterskeutbildningarna för att antalet examinerade sjuksköterskor inte kommer att öka. Kvaliteten på utbildningarna sjunker och allt fler får svårt att klara studierna.

För att möta bristen på sjuksköterskor har universitet och högskolor fått i uppdrag att utöka antalet platser på sjuksköterskeprogrammet. Nu antas ytterligare 700 studenter per år efter en stegvis utbyggnad.

Men bristen på sjuksköterskor löses inte genom ännu fler utbildningsplatser, skriver företrädare för landets sjuksköterskeutbildningar i en debattartikel i Dagens Medicin idag.

När de samlades till en nationell konferens nyligen var man överens om att det i stället behöver bli färre studenter.

Klarar inte studierna

De senaste årens volymökning på sjuksköterskeprogrammet har lett till sjunkande antagningspoäng och därför är de som antas inte tillräckligt förberedda för högskolestudier och mindre självständiga än tidigare, anser lärosätena.

Läs också: Lätt att komma in på sjuksköterskeprogrammet

Det leder till sämre studieprestationer och att fler måste avbryta sina studier för att de inte klarar målen.

I debattartikeln pekar företrädarna för lärosätena på flera andra problem:

  • Stora studentgrupper medför försämringar i utbildningen.
  • Brist på disputerade och erfarna lärare.
  • Svårigheter att hålla hög kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Inga siffror än

Lärosätena säger att de tycker sig se en tendens till sämre genomströmning och varnar för att det i slutänden inte blir fler sjuksköterskor ut i vården trots att fler antas till utbildningarna.

Läs också: Få lärosäten lyckas utbilda tillräckligt många sjuksköterskor

Eftersom ökningen skedde med start 2015 finns ännu inga siffror som visar om det ökade antalet utbildningsplatser har lett till att fler sjuksköterskor examineras.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida