Kunskap som känns ger klick

Kunskap som känns ger klick
Det ska vara lätt att förstå, tycker Agne Paulsson.

Hans intresse för hur vi tänker och tar till oss kunskap har gjort Agne Paulsson, lärare på sjuksköterskeprogrammet i Kristianstad, till ett Youtube-fenomen.

9 oktober 2018

”Njure heter ren på finspråk, eller medicinskt språk”, säger Agne Paulsson i Urinorganen del 1, en av många filmer om kroppens inre organ som han lagt ut på Youtube. Han har precis visat på sig själv att njurarna sitter högre upp i kroppen än vad många tror. I filmrutan syns en bild av urinorganen där han pekar med en pil för att visa vad han pratar om.

?Just den här filmen har i dagsläget visats mer än 29 000 gånger. Agne Paulssons Youtube-kanal har nästan 3 000 prenumeranter.?

Agne Paulsson är biolog och sjuksköterska och arbetar som lärare på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Kristianstad. ?

Utifrån alla kommentarer vet han att det är studenter från hela landet — allt från blivande sjuksköterskor till tand­läkarstudenter — som tittar på hans filmer.?

Det var när han undervisade på en distansutbildning som han började göra filmerna. Först hemma i sovrummet med stora pappersark upptejpade på garderobsdörrarna. Numera i en studio med en green screen som finns på högskolan.?

— För två år sedan sa mina söner: ”varför lägger du inte ut dina filmer på Youtube”? berättar Agne Paulsson.?

Han tänkte ”varför inte” och bestämde sig för att börja göra filmer med bättre kvalitet, med målet att täcka kroppens alla inre organsystem. ?

Det stora intresset för hans filmer har blivit en inspirerande bekräftelse på tankar Agne Paulsson har om hur vi lär oss nya saker.

??Det här är ett stort personligt intresse hos Youtubern. Han har framför allt studerat nyare inriktningar inom kognitionsvetenskapen som menar att vårt tänkande grundas i våra erfarenheter. Den som vill ge ny kunskap till någon bör föra fram sitt budskap på ett sätt som återskapar upplevelser och skapar bilder hos mottagaren. Det är därför Agne Paulsson på ett medvetet sätt använder både bilder och mycket kroppsspråk i sina filmer.?

— Om det handlar om blodtryck, då behöver du känna trycket. Då har mina gester betydelse, säger han.?

Han tycker att det just inom naturvetenskapen ofta kommuniceras på ett alltför abstrakt sätt. För att studenterna ska förstå bättre och lättare blandar han in mer känslor, upplevelser och erfarenheter i sina förklaringar.??

Agne Paulsson berättar att han blir extra glad när studenter hör av sig för att tala om att de haft mycket lättare att förstå sina läroböcker efter att de sett hans filmer.

?— Då har jag lyckats hjälpa dem att skapa de bilder de behöver för att för-stå, precis det jag vill åstadkomma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida