Mjukstart för nya i Örebro

Mjukstart för nya i Örebro
Det nya introduktionsprogrammet ska hjälpa de nyutexaminerade att bemästra sin nya yrkesroll. Foto: Colourbox

På universitetssjukhuset får alla nya sjuksköterskor ett år på sig att komma in i yrket.?

3 december 2014

Både chefer och fackligt förtroendevalda vid Universitetssjukhuset i Örebro har vittnat om att nyutexaminerade sjuksköterskor ofta upplever att steget från att vara student till att kastas in i arbetet är alldeles för stort.?

Några har slutat och bytt yrke. Andra har sökt hjälp hos företagshälsovården med stress- och sömnproblem och andra symtom som hänger samman med svårigheter att bemästra den nya yrkesrollen.?

Några HR-konsulter på sjukhuset intervjuade tillsammans med representanter för Vårdförbundet ett antal nya sjuksköterskor om deras svårigheter. Det har nu resulterat i ett ettårigt introduktionsprogram som startar i januari nästa år.??

Totalt ingår 60 timmars introduktion under ett år. Grupper med nya sjuksköterskor ska träffas regelbundet varje månad för att diskutera och lyssna på föreläsningar om att skapa balans mellan arbete och fritid, vikten av god sömn och återhämtning och stresshantering.

Många praktiska träningsmoment som katetersättning, blodtransfusioner, hygien- och förflyttningsteknik ingår också.

?En checklista har tagits fram som klinikerna kan använda för att ge sina nya sjuksköterskor en så bra arbetsplatsintroduktion som möjligt.??

— Det är fantastiskt roligt. Äntligen har man tagit till sig av det som vi påtalat i många år, att ett introduktionsprogram behövs, säger Pernilla Bjering Dahlén, styrelseledamot i Vårdförbundets Örebroavdelning.?

Hon är väldigt positiv, men ser en risk:

?— Vi har just nu en extrem brist på sjuksköterskor, så frågan är hur de nya ska få tid att genomföra programmet. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida