Sätta gränser – självklart!

Sätta gränser – självklart!
Sara Al-Amirri, Jack Jaehnke och Klara Arvidsson har precis påbörjat sjätte terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet. Foto: Jenny Kallin

#Metoo. Sjuksköterskestudenterna Klara ?Arvidsson, Sara Al-Amirri och Jack Jaehnke ?förväntar sig att komma ut i ett arbetsliv där fler vågar säga ifrån och där män tar större ansvar för jämställdheten.

9 januari 2018

Som en del i kursen global hälsa, som Klara Arvidsson, Sara Al-Amirri och Jack Jaehnke just nu går på Karolinska institutet, ingår utlandspraktik sista terminen. De kommer därför att starta det nya året i Uganda och Tanzania, länder där kvinnors utsatthet är stor och kopplingen mellan bristande jämställdhet och ohälsa är uppenbar.??

Sverige har kommit långt. Men vad rör sig under ytan? Metoo har avslöjat delar av det. Är exempelvis riksdagen jämställd bara för att det är nästan lika många kvinnor som män där, om kvinnor har sämre förutsättningar och trycks ner av könsmaktstrukturer som sexuella trakasserier är en del av, funderar Klara.??

Vi ses tillsammans med kursarna Sara och Jack för att prata om hur framtidens arbetsplatser kommer att påverkas av metoo och vilka förväntningar de har kring detta när de går ut i yrkeslivet som nyutexaminerade sjuksköterskor till sommaren.

?Precis som många andra är de inte förvånade över att det förekommer sexuella trakasserier på svenska arbetsplatser. Senast i raden var just vårdpersonal som kom med sitt upprop #nustickerdettill.?

Men omfattningen och nivån på det en del män utsätter kvinnliga kolleger för har upprört dem.?

— En tonåring kanske inte kan ställas till svars för sitt beteende fullt ut. Men en 50-årig man på en högt uppsatt position borde veta vad man får och inte får göra, säger Klara.?

Metoo har fått dem att fundera över sina egna gränser och vad sexuella trakasserier kan vara. Sara tror att fler kommer att våga säga ifrån nu när erfarenheter delats och gränser diskuterats offentligt.

?Det är med vänner de själva samtalat. Universitetet har gått ut med information om vart utsatta kan vända sig om de behöver hjälp, men i övrigt har det varit ganska tyst. I vården där de arbetar som undersköterskor har de inte sett några arbetsgivarinitiativ kopplade till Metoo. Däremot har ämnet diskuterats runt fikaborden.

??Jacks upplevelse är att det då mest handlat om att medier gått för långt med vissa namnpubliceringar och att det är synd om männen.?

— Då säger jag att det är skitbra att detta kommit upp.?

Han tycker det är civilkurage att?som man ta ansvar för att öka jäm-ställdheten. Metoo handlar om kvin-nors utsatthet. Då ska männen fundera över hur de kan förbättra sig, inte tycka synd om sig själva, resonerar Jack. ?

Han vill tipsa om en facebookgrupp som han själv gått med i, #killmiddag, där könsroller och ämnen som kan vara tabu för män diskuteras, där det går att öppna sig och få stöd. ?

Det handlar om att förändra normer. Prata med barn om metoo och för in det i sexualundervisningen i skolan, är ett förslag från Jack, Klara och Sara. I arbetslivet vill de se fler chefer som initierar samtal och kartlägger sexuella trakasserier mer noggrant.?

— Vi pratar om Sverige som ett jämställt land, då ska sexuella trakasserier inte finnas, säger Sara.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida