Sjuksköterskeprogrammet ökar i popularitet

Sophiahemmet högst, Örnsköldsvik i botten. Det handlar om antagningspoängen till höstterminens sjuksköterskeutbildningar i landet.

Det finns närmare 40 olika studieorter för den som vill bli sjuksköterska i Sverige (inklusive distansutbildningar). Av dem var det nu i höst svårast att komma in på Sophiahemmets högskola – där måste man ha 17,81 poäng på gymnasiebetyget, av 20 möjliga.

Lättast var det att komma in på utbildningen i Örnsköldsvik, som drivs av Umeå universitet. Där behövdes det 13,8 poäng.

10 000 fler studenter

Antalet sökande till landets högskolor och universitet har fortsatt att öka inför höstterminen 2008. Totalt sökte 136 631 personer i första hand till utbildningsprogram hösten 2008. Det är omkring 10 000 fler sökande än hösten 2007. Högskoleverket tror att ökningen beror på större kullar av ungdomar och fler utländska sökande.

Söktrycket varierar dock mellan utbildningarna. Till lärarutbildningarna minskade antalet sökande med 16 procent, att jämföra med sjuksköterskeprogrammet som ökade antalet förstahandssökande med 7 procent, från 7 678 höstterminen 2007 till 8 221 höstterminen 2008.

Upp till tio sökande per plats

Enligt statistik från VHS (Verket för högskoleservice) går det 9,4 sökande på varje plats på sjuksköterskeutbildningen. Om man bara ser på förstahandssökande handlar det om 2,3 sökande per plats.

Motsvarande siffror för utbildningarna till biomedicinsk analytiker är 5,5 respektive 1,1 sökande, till barnmorska 5,5 respektive 2,7 och till röntgensjuksköterska 9,5 respektive 1,3.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida