Covid-19

Sjuksköterskestudent coronasmittad under vfu

Sjuksköterskestudent coronasmittad under vfu
Studenten gjorde sin vfu på Centralsjukhuset i Karlstad.

En sjuksköterskestudent har insjuknat i covid-19 efter att ha exponerats för coronaviruset under sin praktik. Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket.

Det var i slutet av maj som två studenter från sjuksköterskeprogrammet på Karlstads universitet vårdade en patient med covid-19 på Centralsjukhuset i Karlstad. En av dem fick några dagar senare symtom och testades positivt.

Helene Hjalmarsson, prefekt på institutionen för hälsovetenskaper vill inte säga något om tillståndet för studenten annat än att universitetet har daglig kontakt med personen.

Allvarligt tillbud

– Vi har precis gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om allvarligt tillbud i vfu-tjänst. Eftersom studenterna står under oss som medarbetare egentligen så såg vi det som väldigt viktigt, säger hon.

Universitetet hade på förhand bestämt att deras studenter inte skulle vårda covidpatienter när de var ute på vfu, något som Region Värmland är införstådda med.

– I det här särskilda fallet handlade det om att patienten kom in akut för en annan åtkomma och vid inskrivandet fanns inga symtom på covid men patienten insjuknade under tiden på sjukhus, så våra studenter blev exponerade i samband med det, säger Helene Hjalmarsson.

Hur arbetar ni vidare för att studenter inte ska smittas?

– Vi har ständiga dialoger om hur vi ska göra det. Till hösten ska till exempel våra ambulansstudenter ut i vfu, där är det jättesvårt när man kommer till en olycksplats att veta om patienten bär på smitta. Vi diskuterar just nu vilka åtgärder vi kan vidta, på vissa ställen har man beslutat att ambulanspersonal bär skyddsutrustning vid samtliga körningar. Det är något vi behöver förankra med många regioner, men vi måste hitta vägar för att skydda våra studenter från risker och där jobbar vi vidare.

Studenter vårdar inte covidpatienter

Nadja Ståhl är ordförande för Vårdförbundet Student och har inte hört om några tidigare fall där studenter smittats under sin vfu.

– På många platser vet jag att det har varit så att studenter låtit bli att gå in till patienter som har covid-19, man har skyddat dem från smittor på det sättet. Men det ser olika ut på olika ställen så det är svårt att säga hur den här frågan sköts överlag, säger hon.

– Sedan kan man fråga sig vad det beror på, om man vill skydda studenterna i första hand eller om man försöker spara på skyddsutrustning. Smittor är ändå något vi ska jobba med i framtiden, så jag ser inget problem med att ta in studenter till covidpatienter så länge man har rätt skyddsutrustning.

Vad ska man tänka på när man ska ha vfu under coronakrisen?

– Att ha skyddsutrustning, det är A och O. Har man inte fått rätt utrustning så rekommenderar vi att man inte går in till de patienterna. Arbetsgivaren ska se till att det finns skyddsutrustning även för studenter. Det kan vara tufft som student att säga ifrån i vissa lägen, men tänk alltid på säkerheten först och främst, både för din egen skull och för att inte sprida smittan vidare.

Skyddsutrustning granskas

Arbetsmiljöverket ska inspektera närmare 300 arbetsplatser inom vården och äldreomsorgen med anledning av coronakrisen. Syftet är att kontrollera att den personliga skyddsutrustningen uppfyller säkerhetskraven.

Både regioner, kommuner och privata verksamheter kommer att granskas.

All personlig skyddsutrustning som används ska vara testad och antingen ha rätt nivå av CE-märkning eller ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Vid ett sådant tillstånd ska utrustningen vara märkt "Covid-19". 

Källa: Arbetsmiljöverket.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida