Sjuksköterskestudent stängs av efter misshandelsdom

Den sjuksköterskestudent som i juli dömdes för två fall av oprovocerat våld stängs av från vidare studier i väntan på ett slutgiltigt avgörande.

Studenten fick fängelse i ett år och åtta månader för misshandel i ett fall och grov misshandel i ett annat. ?

I början av september begärde rektorn vid det universitet där hon studerade att Högskoleverkets avskiljandenämnd skulle stänga av henne från studierna. Man ansåg att det fanns risk för att hon skulle skada någon då hon bland annat skulle vara placerad inom akutsjukvården och komma i kontakt med patienter i utsatta situationer. ?

Men sjuksköterskestudenten har överklagat tingsrättsdomen och hävdade i sitt yttrande till nämnden att situationen kring de påstådda brotten är av en art som inte förekommer i hennes studieliv. Ska hon klassas som farlig bör en personutredning göras, vilket hon ställer upp på, skriver hon. ?

Avskiljandenämnden ansåg att det finns risk för att studenten återfaller i allvarlig brottslighet, och beslutade att stänga av henne omedelbart i väntan på slutgiltigt besked. Hon får heller inte fortsätta, eller antas till, någon annan högskoleutbildning. ?

Det slutliga beskedet kommer i november.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida