SKL: ”Viktigt att sjuksköterskor kan börja jobba direkt efter examen”

SKL: ”Viktigt att sjuksköterskor kan börja jobba direkt efter examen”
Undantag bör finnas för den som fått ut sitt examensbevis men väntar på att få legitimationen utfärdad, anser SKL. Arkivbild: Mostphotos

Arbetsgivarorganisationen vill ha kvar undantaget från krav på legitimation.

Sedan år 2000 kan nyutbildade sjuksköterskor som ännu inte fått sin legitimation ändå gå in och jobba som sjuksköterskor. Men nu har Socialstyrelsen föreslagit att föreskriften om undantaget tas bort.

Vårdförbundet har, som Vårdfokus tidigare berättat, ställt sig mycket positiva och säger att det handlar om patientsäkerhet. Men arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, anser däremot att det är viktigt att undantaget finns kvar.

Lång väntan på legitimation

Undantagsregeln används framför allt när sjuksköterskor börjar jobba sommaren efter att de tagit sin examen, men ännu inte hunnit få ut sin legitimation, skriver de i sitt remissvar.

SKL pekar på att det ofta tar lång tid för Socialstyrelsen att utfärda legitimationer och säger att det kan få stora konsekvenser för personalförsörjningen under sommaren om undantaget tas bort. De nyfärdiga sjuksköterskorna kommer då inte att kunna anställas och börja jobba förrän de fått sin legitimation.

Jobba efter femte terminen

Enligt Vårdförbundet används undantagsregeln också för att anställa sjuksköterskestudenter som bara gått fem terminer, men inte tagit examen, ”i en tidigare inte skådad omfattning”. SKL är av helt motsatt uppfattning och menar att det används restriktivt. Däremot skriver SKL att föreskriften kanske bör skärpas och förtydligas med vilka kurser man ska ha genomfört till och med femte termin för att få arbeta som vikarierande sjuksköterska.

Sammanfattningsvis anser SKL att det är ”av största vikt” att undantagsregeln finns kvar – både för den enskilde och för arbetsgivarens möjlighet att klara bemanningen under sommarmånaderna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida