Studenter höjer rösten i Vårdförbundet

Studenter höjer rösten i Vårdförbundet
Styrelsen för Vårdförbundet Student består av Anders Bergström, Daniel Larsson, Lena Vennberg, Ina Siby och Sara Both som är ordförande. Foto: Jenny Kallin

Fem sjuksköterskestudenter har fått i uppdrag att bygga upp Vårdförbundet Student — en ny organisation som ska göra handling av studenternas åsikter och idéer.

Under torsdagen sammanträdde styrelsen för den nya organisationen Vårdförbundet Student för första gången. På eftermiddagen fanns en enda men väldigt viktig fråga på dagordningen: Vad ska vi jobba med?

Inget är ännu beslutat, men i styrelsen finns så klart ett stort engagemang för utbildningsfrågor. Särskilt frågan om att höja kvalitén och få lika hög klass på alla utbildningar i hela landet.

Vårdförbundet Student vill också arbeta för att studenterna ska få bättre självförtroende och deras blivande yrken högre status.

– Vi vill stärka studenternas röster, vi vill stärka oss. I dag tar vi alldeles för lite plats, säger Ina Siby, som läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet i Göteborg och är en av fem i styrelsen.

Engagerade sökes

Förutom att konkretisera vilka frågor Vårdförbundet Student ska driva under sitt första år är den nya styrelsens uppdrag att bygga upp en organisation.

Målet är att få representanter på alla lärosäten i Sverige som har utbildningar för biomedicinska analytiker, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Dessa representanter ska sedan bilda ett beslutandeorgan som nästa år ska rösta fram en ny styrelse på demokratisk väg.

Nuvarande styrelse har satts samman av Vårdförbundets studenthandläggare Erik Westberg, som plockat ihop ett gäng engagerade sjuksköterskestudenter mellan 23 och 35 år från Göteborg, Borås, Eskilstuna, Luleå och Umeå.

Varför är det bara blivande sjuksköterskor i styrelsen när Vårdförbundet Student ska jobba för alla Vårdförbundets yrkesgrupper?

– Det är sjuksköterskestudenter som visat störst intresse och velat engagera sig, därför har det blivit så. Men när organisationen blir mer känd är det förhoppningsvis fler som får upp ögonen för det här, säger Erik Westberg.

Utmaningar och möjligheter

Att hitta lokala representanter på alla lärosäten blir en stor utmaning för den nystartade organisationen. Vårdförbundet har satsat 800 000 kronor på studenternas organisation och en hel del pengar ska läggas på marknadsföring.

Att det nu finns större möjligheter för studenter att påverka inom och med hjälp av Vårdförbundet än det funnits på 20 år borde elda på engagemanget, tror Anders Bergström, styrelseledamot och sjuksköterskestudent från Borås.

–Vi studenter tycker mycket, men först nu finns en organisation som verkligen kan göra något av alla åsikter och idéer, säger han.

Vill du engagera dig…

... i nya organisationen Vårdförbundet Student? Kontakta Vårdförbundets studenthandläggare Erik Westberg, erik.westberg@vardforbundet.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida