Student

Studenter i Skåne går miste om praktik

Studenter i Skåne går miste om praktik
Mindre vfu, mer tid framför datorn för sjuksköterskestudenter i Skåne. Arkivbild: Mostphotos

I hårt pandemidrabbade Skåne ställs sjuksköterskestudenters vfu-placeringar inom bland annat akutsjukvård och kvinnors reproduktiva hälsa in den här terminen. Nu är det upp till universiteten att ersätta med annat.

Under vårterminen kommer sjuksköterskestudenterna vid Skånes tre universitet och högskolor i Malmö, Lund och Kristianstad att missa en del av sin verksamhetsförlagda utbildning, vfu. Vården har varit och är fortfarande hårt pressad av pandemin, som slagit hårt mot Skåne i den andra vågen. För att klara uppdraget och minska smittspridningen har regionen ställt in alla vfu-placeringar som är två veckor eller kortare.

För sjuksköterskestudenter vid Malmö universitet innebär det att studenter i termin 4 inte får någon vfu inom barnsjukvård och kvinnors reproduktiva hälsa i vår. Studenter som läser termin 6 missar sin vfu inom akutsjukvård och på utbildningsenheten KUA, det berättar Mariette Bengtsson, studierektor och docent vid Malmö universitet.

Ersätts med annat

I stället är det upp till respektive lärosäte att ersätta med andra moment, som filmer, simulering, casebearbetning, föreläsningar och reflektioner kring moment som skulle tränats under vfu:n.

Mariette Bengtsson.

– Det fysiska mötet med vårdtagare kan vi aldrig ersätta, men vi behåller de långa praktikerna där studenterna får träna och utveckla sin kliniska kompetens, ledarskap och självständighet. Hade vi inte kunnat genomföra de långa praktikerna hade vi fått göra uppehåll i utbildningen, säger Mariette Bengtsson.

Den verksamhetsförlagda utbildningen blev påverkad även förra terminen. Omsättningen på sjuksköterskor har varit stor, inte minst på grund av sjukdom. Det har gjort det svårare än vanligt att få kontinuitet i handledningen. Trots det visar en utvärdering att majoriteten av sjuksköterskestudenterna i Skåne var nöjda med sin vfu under höstterminen, berättar Mariette Bengtsson.

Helt nya erfarenheter


Hon kan se vinster med att göra praktik i covidvården. Studenterna samlar på sig unika erfarenheter kring pandemivård och katastrofer, som att arbeta med skyddsbarriärer och noggrann hygien. Studenterna har också fått en tydligare bild av omvårdnadsprocessens olika steg och att samverka i team, anser hon

– Många vårdavdelningar har lagt om till covidvård, som har stort fokus på omvårdnad. Sjuksköterskan kan administrera läkemedel och syrgas men också utföra omvårdnadsåtgärder som att ligga rätt och förebygga komplikationer.

Samtidigt har studenterna upplevt hur begränsande det är att arbeta i skyddsutrustning. Den etiska stressen, känslan av otillräcklighet, när det är svårt att kommunicera och vara nära en patient, som inte har några anhöriga hos sig, berättar hon.

Lärare från universitet har inte heller kunnat vara på plats ute i vården, men har fått stötta via zoom. Studenterna har också kunnat prata om sina upplevelser i mindre grupper under omvårdnadshandledning, berättar Mariette Bengtsson.

Viktigt med bra inskolning


Hon och övriga ansvariga för sjuksköterskeprogrammen i Skåne har i möte med regionen för fram att det är viktigare än någonsin att ge sjuksköterskestudenter som tar examen till sommaren en riktigt gedigen och bra introduktion, eftersom de kan ha missat viktiga erfarenheter på grund av både den inställda vfu:n och den pressade situationen i vården.

– Man behöver tänka extra på det här när studenterna går ut i juni. Bereda plats för att ännu fler ska få gå som trainee och förlänga inskolningsperioden. Vi vill också att studenterna som nyanställda ska få möjlighet att hospitera på de ställen de missat på grund av inställd vfu. Både för studenternas kompetens och för att dessa verksamheter ska kunna få chansen att visa upp sig, säger Mariette Bengtsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida