Studenterna sätter press på arbetsgivarna

En rikstäckande studentförening för att ställa krav på ingångslönerna planeras.

Till att börja med handlar det om att få i gång ett nationellt nätverk, men den långsiktiga planen är att bilda en förening, med styrelse och allt. Initiativtagare är bland andra Linda Söderqvist som går sista terminen på Röda korsets högskola. Hon var också med bland dem som lyckades få till en samling kring kravet på minst 20 000 kronor i ingångslön, som de fyra sjuksköterskeutbildningarnas avgångsklasser i Stockholm gick ut med i slutet av februari i år.

– Problemet var att när vi gick ut med uppropet så hade många studenter i avgångsklasserna redan hunnit tacka ja till jobb som låg under vad vi krävde, berättar Linda Söderqvist.

Nu pågår i stället ett arbete för att nästa termins avgångsklasser ska vara bättre förberedda.

För egen del tycker hon att löneförhandlingarna har gått ganska bra. På två av Stockholms akutsjukhus har hon blivit erbjuden en ingångslön på 20 100 när hon i sommar ska ta sitt första jobb som legitimerad sjuksköterska. Hon har tackat ja till en av tjänsterna, vid thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna utanför Stockholm.

? Men många i min klass har fått ännu bättre erbjudanden, mellan 21 500 och 22 000 kronor i månaden, bland annat inom landstingsgeriatriken.

I början av mars samlades sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och biomedicinska analytikerstudenter utanför riksdagshuset i Stockholm för att kräva en ingångslön på minst 23 000 kronor i månaden. Maria Hultén, som går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet i Skövde, var en av dem.

Hon förklarade då att hon inte skulle ta något jobb under 22 000 kronor. Fick hon inte det skulle hon söka sig till Norge eller Danmark.

Nu har hon fått erbjudande om arbete på Falköpings lasarett, med en ingångslön på 19 000 kronor.

? Jag har inte skrivit på något avtal utan håller fortfarande på och löneförhandlar, säger hon.

Men hon håller det inte för troligt att arbetsgivaren kommer att gå med på ytterligare 3 000 kronor.

– I första hand vill jag ha ett jobb i Sverige. Men får jag inte de pengar jag har begärt kommer jag att söka mig utomlands till hösten, säger Maria Hultén.

Hon förklarar att studenterna i Skövde resonerar precis som i Stockholm vad gäller framtiden. De har bildat en grupp som ska se till att kommande avgångsklasser står enade den dagen då de ska ut och söka jobb.

Biomedicinska analytikerstudenterna i Stockholm har även de krävt en minimilön på minst 23 000 kronor.

– När vi överlämnade 150 namnunderskrifter till labbdivisionen på Karolinska universitetssjukhuset blev de väldigt oroade. Men sedan har det inte hänt så mycket, säger Tanja Mattsson, en av initiativtagarna till namninsamlingen.

Till skillnad från sjuksköterskestudenterna i Stockholm lyckades de biomedicinska analytikerna dock inte ena sig om att tacka nej till tjänster under en viss lönenivå.

Själv har Tanja Mattson blivit erbjuden en ingångslön på 19 000 kronor för en tjänst på tbc-laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

? Men jag har vägrat skriva på några papper. Det gör jag först när Vårdförbundet har lyckats få till ett nytt avtal, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida