Studentrekord

Studentrekord
Blivande sjuksköterskor i Örebro. Pauline Hammarskiöld, 24 år, läser sista terminen och Nicole Nilsson, 24 år, går termin tre. Foto: Denize Nilsson

Tillväxt. Vårdförbundet lockar fler studerande än någonsin. Men på universiteten kämpar den nya student­organisationen för att få fler att engagera sig på riktigt.

7 januari 2015

Att få blivande sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor att vara stolta och ta för sig, det är den nya organisationen Vårdförbundet Students viktigaste uppgift. Det tycker Pauline Hammarskiöld, studentrepresentant på högskolan i Örebro.

?Hon blev arg, och bestämde sig för att engagera sig, när en föreläsare pratade om sjuksköterskor som mindre viktiga än läkare. Många lärare och blivande kolleger som hon möter på praktik inger hopp och engagemang genom att prata om vilket fantastiskt yrke de har. Men alltför många klagar på ett förlamande sätt över dåliga villkor och hierarkier, vilket kan påverka blivande sjuksköterskors självkänsla negativt, säger hon.?

— Om jag inte är stolt över mitt yrke och det jag gör, tror på mig själv och värderar mig själv, varför skulle någon annan göra det?

??Under hösten har hon och den andra studentrepresentanten i Örebro, Nicole Nilsson, hjälpt till att rekrytera studerandemedlemmar, den grupp i Vårdförbundet som just nu ökar mest. I december uppnåddes rekordsiffran 10 100. ?

Tillsammans håller de på att bygga upp en lokal studentorganisation. De har fått ett bra samarbete med Vårdförbundets lokalavdelning och får stöd både ekonomiskt och praktiskt.

?— Vi ser varandra som en tillgång. Det är viktigt, säger Nicole Nilsson.??

Bland annat har de fått hjälp att ordna karriärkvällar. I vår finns det planer på att bjuda in studenter till peppande föreläsningar och diskussionsfrukostar. Lokalt handlar studentorganisationens arbete mycket om att stärka studenterna inför framtiden, skapa gemenskap och ha roligt, berättar Pauline Hammarskiöld och Nicole Nilsson.?

Men att starta något från början är utmanande. De önskar att det gick lättare att få fler att engagera sig. Just nu söker de biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor att jobba tillsammans med.?

Förhoppningsvis kommer engagemanget att växa i takt med att Vårdförbundet Student blir större och syns allt mer. För hela organisationen är fortfarande under konstruktion.?

På tre lärosäten finns inga lokala representanter alls ännu och på andra håll begränsas uppbyggandet av att det inte kommit i gång något samarbete mellan studenterna och Vårdförbundets lokalavdelningar.??

Eftersom studentorganisationen inte är fristående med egen budget krävs ett sådant samarbete, berättar Daniel Larsson, Vårdförbundet Students ordförande. Han hoppas att alla i Vårdförbundet ska inse värdet av studenternas engagemang och ta vara på det.

?”Vi är ju framtiden”, säger Pauline Hammarskiöld och Nicole Nilsson.

Vårdförbundet student

… är Vårdförbundets studentorganisation. Har bland annat som mål att synliggöra yrkesgruppernas kompetenser, få högre kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen och främja interprofessionellt lärande.

Just nu saknas studentrepresentanter i Kristianstad, Växjö och Eskilstuna
Vill du engagera dig?
Kontakta studenthandläggarna:
erik.westberg@vardforbundet.se eller
annakarin.ulander@vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida