Studera med funktionsnedsättning

2 mars 2016
  • Högskolan är skyldig att aktivt arbeta för alla studenters lika rättigheter samt motverka diskriminering till exempel på grund av funktionshinder.
    Se Diskrimineringsombudsmannens webbplats för mer info:
    www.do.se
  • En särskild kontaktperson och samordnare av pedagogiskt stöd finns på nästan samtliga lärosäten. Med samordnaren kan du diskutera dina studieplaner, eventuella behov av pedagogiskt stöd eller anpassningar av studiesituationen. ?
  • Ta kontakt med universitetets samordnare i god tid — vissa åtgärder kräver längre planeringstid, ?till exempel att rekrytera tecken?språkstolkar, anpassa ?undervisningslokaler eller ?få studielitteratur inläst som talbok.

Källa: Stockholms universitet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida