Studiekvaliteten granskad

7 januari 2015

Universitetskanslersämbetet, UK, har undersökt om studenternas bakgrund har koppling till ut-bildningarnas kvalitet. Sjuk-sköterskestudenter med högutbildade föräldrar är något fler på utbildningar med omdömet ”mycket hög kvalitet” och de med lågutbildade föräldrar är något fler där omdömet är ”bristande kvalitet”. Resultatet väcker frågan hur väl universiteten lyckas stötta studenter med sämre förutsättningar, menar UK.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida