Sverige och Uganda lär av varandra

Nu startar sjuksköterskestudenter och lärare vid högskolan i Kristianstad ett utbyte med Makerere university i Uganda. Främsta syftet är att lära av varandras kulturella olikheter.

När Högskolan i Kristianstad och Makerere university i Uganda startar ett utbytesprogram handlar det om att studierna ska ge nya kunskaper och möjligheter. Lärare och sjuksköterskestudenter från Uganda ska få tillfälle att lära sig ny teknik och moderna arbetsmetoder och svenska lärare och studenter ska få träna sig i att vårda under knappa omständigheter. De ska också skaffa sig kunskaper om tropiska sjukdomar, skriver Kristianstadsbladet.

Utbytesprogrammet handlar framför allt om att lära sig om varandras kulturella olikheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida