Ta sats för c-uppsats

Ta sats för c-uppsats
Illustration: Istockphoto

Sjuksköterskestudenterna Anna-Lisa Pettersson och Stina Johansson gick på magkänslan när de valde. Då blev uppsatsarbetet både roligt och prisbelönt.

Det var Stina Johansson som kom med idén när de läste en kurs i forensisk omvårdnad, som handlar om sjuksköterskans kompetens i mötet med rättsväsendet, på Linnéuniversitet i Kalmar. Anna-Lisa Pettersson hakade på och de bestämde sig för att göra en litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. De hade båda kommit i kontakt med patienter som utsatts för olika typer av våld och kände att de behövde fler verktyg i det svåra arbetet.?

— Det gäller att välja ett ämne som du verkligen är intresserad av. Du får skala av materialet flera gånger och avgränsa frågeställningen, så du måste vara nyfiken på det lilla som blir kvar, säger Anna-Lisa Pettersson.??

Med facit i hand tycker hon att de också hade tur. Det finns inte så mycket skrivet i ämnet och det gjorde det lättare med avgränsningarna. Litteraturen kommer framför allt från USA och England, totalt granskade de sju artiklar, vilket kändes hanterligt.?

De har kompletterat varandra bra under arbetets gång. Stina Johansson behärskade metoden, systematisk litteraturstudie, och Anna-Lisa Pettersson gjorde analyser. Slutsatserna drog de tillsammans. Visst har de tyckt olika ibland, men de har varit öppna mot varandra och också varit beredda på att kompromissa.?

— Veckorna vi skrev var så roliga. Varje ny artikel var spännande att läsa och vi ville hela tiden veta mer, berättar Anna-Lisa Pettersson.?

Den positiva stämningen från uppsatsskrivandet toppades med att de fick ta emot Vårdförbundets stipendium på 5 000 kronor som delas ut lokalt för bra C-uppsatser.??

Sedan ett halvår är de färdiga med studierna. Stina Johansson arbetar på ortopeden i Kalmar och Anna-Lisa Pettersson på en neurologisk inter­mediär avdelning i Uppsala. Även om de satsar allt på att komma in i sin nya yrkesroll, finns tankarna om framtida forskning där. Fortfarande saknas mycket kunskap om förhållandena i Sverige för sjuksköterskor som arbetar med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

Ska du skriva uppsats?

1: Satsa på kurserna i vetenskapsmetodik, det kommer du att ha nytta av.
2: Välj ämne efter intresse.
3: Skriv dagbok och notera alla sökord, årtal och avgränsningar.
4: Var beredd på att kompromissa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida