Specialistutbildning

Tre specialistutbildningar i Göteborg stoppas

Tre specialistutbildningar i Göteborg stoppas
Studenter som redan går de kritiserade utbildningarna utbildningarna får gå kvar. Arkivbild: Istockphoto

Brister i utbildningen gör att antagningen till höstterminen stoppas för tre specialistsjuksköterskeutbildningar vid Göteborgs universitet.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i en granskning kommit fram till att specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot kirurgisk, onkologisk och psykiatrisk vård inte håller tillräckligt hög kvalitet. Göteborgs universitet förlorar därför sitt examenstillstånd.

Studenter som redan går utbildningarna drabbas inte. Men antagningen till höstterminen stoppas helt.

Handledning kritiseras

Universitetet har redan börjat åtgärda de påtalade bristerna och hoppas få tillbaka examinationsrätten så snart som möjligt.

Det UKÄ klagat på är handledningen under den verksamhetsförlagda utbildningen. Traditionellt brukar en erfaren specialistsjuksköterska fungera som handledare, men Göteborg har valt en annan lösning med flera handledare som har olika professioner. Enligt UKÄ gör detta att universitetet inte kan garantera att studenterna når alla examensmålen.

– Den verksamhetsförlagda utbildningen kommer att utvecklas i enlighet med UKÄ:s direktiv. Sahlgrenska akademin har en mycket god lärarkompetens när det gäller samtliga tre utbildningar och vi har därför stor tillförsikt att vi ska kunna ansöka om ny examensrätt så snart det är möjligt, säger vicedekan Silvana Naredi, ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Hög kvalitet

Bristerna uppmärksammades av UKÄ i uppföljande granskning av 72 specialistutbildningar som tidigare fått sina examenstillstånd ifrågasatta. Alla utom de tre utbildningarna i Göteborg har åtgärdat tidigare brister och får nu omdömet ”hög kvalitet” av UKÄ.

De tidigare bristerna handlade till stor del om den verksamhetsförlagda utbildningen men också om studenternas förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, bland annat.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida