Tryggare start

Tryggare start
Förutom bättre introduktion tycker Madeleine Wickström att arbetsgivarna måste förstå att lönen spelar stor roll.

Påbyggnadsår. I Kalmar ska den som vill under ett år få prova andra arbetsuppgifter och få stöd av en mentor. Samtidigt förbättras introduktionen av nyanställda.

2 november 2016

Madeleine Wickström, 27 år, blev färdig sjuksköterska i januari i år. Sedan dess har hon hunnit jobba — och bli introducerad — både inom landstinget och i kommunen i Kalmar. Hon tycker inte att den kunskap och erfarenhet hon fått med sig från sjuksköterskeutbildningen motsvarat de förväntningar som hennes arbetsgivare haft på henne som ny sjuksköterska.?

Är det utbildningen som fokuserar på fel saker? Eller är det omöjligt att vara tillräckligt förberedd för ett första jobb som sjuksköterska i dagens specialiserade vård???

Vårdförbundets vice ordförande i Kalmar, Christina Matscheko, tycker att nyutbildade i dag kastas in i arbetet på specialiserade avdelningar, med följden att många känner att de inte räcker till.?

— Det är jättetufft att börja jobba som nyfärdig i dag. Du har läst mycket men inte gjort lika mycket praktik. ?

Hon har märkt att många unga sjuksköterskor går in i väggen eller söker sig till något annat yrke. De blir helt enkelt rädda för hur lite de kan. Det här är också kopplat till underbemanningen. ?

— Är några kolleger sjuka så står du plötsligt där själv utan att ha någon att fråga, säger Christina Matscheko och berättar att landstinget äntligen fått upp ögonen för problemet.??

Landstingspolitikerna har därför kommit överens med Vårdförbundet om att ge redan anställda sjuksköterskor större utvecklingsmöjligheter och nyanställda en längre och bättre introduktion. ?

Syftet med påbyggnadsåret är att ge tillsvidareanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och pröva nya arbetsuppgifter. Bland annat ingår arbete på andra enheter, en egen mentor och reflektion i grupp. En förhoppning finns också om att stimulera sjuksköterskor till större rörlighet mellan olika enheter. Men några löften om högre löner finns inte kopplat till erbjudandet.?

För helt nyutbildade sjuksköterskor ska ett introduktionsår ge mer tid och utrymme att växa in i sin yrkesroll. Här ingår bland annat en egen mentor, reflektion i grupp, utbildning och hospitering på andra avdelningar än där du är anställd.??

Sjuksköterskan Madeleine Wickström tycker att båda initiativen är bra. Hennes erfarenhet är att det framför allt är tack vare hjälpsamma kolleger och egen frågvishet som hon lyckats komma in i jobbet.?

Hon önskar en mer individanpassad introduktion, som tar hänsyn till att människor är olika och lär sig på olika sätt, men lyfter också vikten av att handledaren är pedagogisk, engagerad och verkligen vill handleda.??

Just nu jobbar Madeleine Wickström i kommunen, men tidigare arbetade hon inom ambulansen. Hennes främsta tips till landstinget i Kalmar, när de nu vill bli en mer attraktiv arbetsgivare, är att se varje medarbetare som en individ med egna styrkor och erfarenheter.?

— Det är min upplevelse att kommunen lyckas bättre med det än landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida