Tvingades betala studielån trots att hon blev blind

En kvinna som läste till sjuksköterska blev under studietiden praktiskt taget blind. Hon kunde därför inte avsluta sin utbildning. Trots det har Centrala studiemedelsnämnden krävt att hon ska betala tillbaka sina studielån. Efter flera års kamp har Kammarrätten nu gett kvinnan rätt. Hon får hela sin skuld avskriven.

– Den största glädjen i beslutet är att Kammarrätten anser att utbildning är något att eftersträva också för handikappade. CSN menade att eftersom jag hade diabetes skulle jag ha struntat i utbildningen och blivit bidragsberoende, säger kvinnan till Vårdfokus.

Det var år 2000, under sin sista studietermin som den kvinnliga sjuksköterskestudenten abrupt drabbades av grava synsvårigheter och tvingades att avbryta studierna. Hon blev enligt egen utsago i princip blind över en natt.

Besvären var diabetesrelaterade. Studenten hade haft diabetes typ 1 sedan tolvårsåldern men dittills varit fullt frisk. Förutom flera ögonoperationer drabbades studenten också av svår njursvikt och blev njur- och bukspottskörteltransplanterad 2008.

CSN nekade avskrivning

År 2010 ansökte den före detta studenten om avskrivning av studielånen. Förvaltningsrätten konstaterade då att den före detta studenten var helt beroende av en personlig assistent och starka mediciner och gav henne rätt att slippa halva studieskulden.

Både Centrala studiestödsnämnden, CSN, och kvinnan överklagade beslutet. Nämnden ansåg att avskrivning är till för dem som på grund av skada eller sjukdom tvingas skola om sig och då ta nya studielån. Kvinnan får sjukersättning, och då ska rätten till avskrivning prövas mot betalningsförmågan. Där säger praxis, enligt CSN, att sjukersättningen i så fall ska understiga 2,5 basbelopp, och det gör den inte i den före detta studentens fall.

Studenten skrev i sitt överklagande att hon inte kommer att bli frisk och att hon de senaste tio åren tvingats låna av sina anhöriga för att kunna betala av på lånet. Den handikappersättning hon får räknas inte som inkomst utan ska täcka utgifter för aktiviteter utanför det dagliga livet. Hon tvingas till exempel ta av den ersättningen till sina taxiresor eftersom den mängd färdtjänst hon fått är slut redan efter 5,5 månader.

Hela skulden skrivs av

Kammarrätten tycker liksom förvaltningsrätten att det med en samlad bedömning finns synnerliga skäl att skriva av kvinnans studieskuld. Till skillnad från förvaltningsrätten, som skrev ner skulden till hälften, ger Kammarrätten henne rätt att få hela skulden på nära 160 000 kronor avskriven.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida