Teamarbete

Här ska studenter få träna samarbete över yrkesgränserna

Här ska studenter få träna samarbete över yrkesgränserna
Kliniska utbildningsavdelningar inom geriatrik ska stärka teamarbetet. Arkivbild: Mostphotos

Bättre teamarbete mellan blivande sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter är målet när Akademiska sjukhuset i Uppsala öppnar två kliniska utbildningsavdelningar.

I vår kommer 90 sjuksköterskestudenter, 50 läkarstudenter och 30 blivande fysioterapeuter att få sin kliniska placering på någon av de nya kliniska utbildningsavdelningar som Akademiska sjukhuset öppnar i slutet av januari.

Tierp och Uppsala

Den ena är en geriatrikavdelning i Tierp och den andra en geriatrisk medicinavdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Tanken med kliniska utbildningsavdelningar är att underlätta övergången mellan utbildning och arbete, något som vi idag ibland upplever problem med. Oavsett om du är läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut behöver du som student förberedas att arbeta teambaserat i en modern hälso- och sjukvårdsorganisation, säger Vivianne Macdisi, socialdemokrat och ordförande i sjukhusstyrelsen.

Behöver bli bättre på att arbeta i team

En bakgrund till satsningen är den kritik som den granskande myndigheten Universitetskanslersämbetet riktade mot läkarprogrammet vid Uppsala universitet 2014, om att läkarstudenterna inte uppvisade tillräckligt bra förmåga att arbeta i lag och samverka med vårdens andra professioner.

– Dagens hälso- och sjukvård bedrivs till stor del i tvärprofessionella team. Målet med kliniska utbildningsavdelningar, KUA, är att studenterna skall få arbeta tillsammans i en riktig klinisk miljö för att kunna skaffa sig kunskaper i teamarbete men även kunskaper om hur andra yrkesgrupper arbetar, säger Marie Tollefsen Markström, chef för kliniskt utbildningscentrum och projektledare för införandet.

För närvarande finns kliniska utbildningsavdelningar på sex sjukhus i Sverige, bland annat vid Skåne Universitetssjukhus i Malmö. Den modell som införs på Akademiska liknar den i Malmö och innebär att handledarna har ett tydligt uppdrag och får stöd av kliniska adjunkter och kursledare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida