Utbildningar får godkänt

6 november 2013

Förra året fick Karolinska institutet, Malmö högskola och Karlstads universitet kritik för bristande kvalitet på biomedicinska analytikerutbildningarna. Nu har Universitetskanslersämbetet följt upp hur lärosätena arbetat med att göra förbättringar. Både KI och Karlstads universitet får beröm för hur de rättat till problemen och förbättrat kvaliteten på undervisningen, som nu bedöms vara god. Granskningen av Malmö presenteras i december.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida