Var tredje sjuksköterska har symtom på utbrändhet under de första åren

Var tredje sjuksköterska har symtom på utbrändhet under de första åren
Otydliga krav och hög arbetsbelastning ökar risken för utbrändhet första året i yrket. Arkivbild: Mostphotos

Problemen börjar redan under utbildningen

Det visar slutrapporten från den stora Lust-studien som gjorts på Karolinska institutet i Stockholm.

Risken är större att bli utbränd som nybliven sjuksköterska om man tidigare som student har känt sig otillräckligt förberedd för sitt yrke eller varit osäker på sin kompetens. Redan under utbildningen upplever mer än var tredje student stress och psykisk ohälsa.

Detta lyftes fram när slutrapporten av Lust-studien, män även Läst-studien, diskuterade i går vid ett seminarium hos kollektivförsäkringsbolaget Afa.

Afa är finansiär av studierna som sedan år 2002 studerat 7 000 sjuksköterskor och lärare under studietiden och de tre till fem första åren i yrket. Fokus har varit att se samband som orsakar psykisk och fysisk ohälsa. Studierna innehåller också frågor om måluppfyllelse, engagemang, yrkesförberedelse och introduktion på första arbetet.

För liten kontroll

–Sjuksköterskestudenternas stress ökar ju längre fram i utbildningen de kommer. Vi tror att det beror på att de har för lite inflytande och kontroll över sin situation, säger Petter Gustavsson, professor i differentiell psykologi vid Karolinska institutet och vetenskaplig ledare för projekten.

De har resulterat i 70 publikationer, varav Vårdfokus tidigare rapporterat om flera.

Initiativet till det stora forskningsprojektet togs efter de dramatiskt stigande siffrorna för psykisk ohälsa under 80- och 90-talet, där unga kvinnor var en speciellt drabbad grupp. En annan orsak var dåvarande Högskoleverkets rapporter om brister i utbildningarna.

Undersökningsgruppen bland de blivande sjuksköterskorna var samtliga studerande som examinerades under åren 2002, 2004 och 2006 vid alla lärosäten i Sverige, sammanlagt mer än 4 000 personer.

Förberedd för yrket

Två av tre sjuksköterskor känner sig efter utbildningen förberedda för yrket, en faktor som har stor betydelse för deras framtida trivsel och hälsa i yrket.

Men variationen är stor mellan lärosätena. På vissa högskolor och universitet är studenterna mer redo för yrket efter sin utbildning. Sophiahemmets högskola, Röda korsets högskola och Linköpings universitet låg i toppen, där kände sig runt 80 procent väl förberedda.

När sjuksköterskorna beskriver övergången mellan utbildning och yrkesliv med egna ord framkommer att de känner sig oförberedda för ansvaret och stressen i yrket, att det finns ett glapp mellan utbildning och verklighet, att de har bristande kunskaper, samt att kvaliteten på den kliniska delen av utbildningen, VFU, varierar.

–Vi måste ta studenterna på allvar och fundera på varför de inte tycker att de har adekvata kunskaper när de kommer ut i sitt nya yrke. De är inte heller förberedda på ansvar och stress. Vi har sett några goda exempel där landsting och lärosäten träffats och diskuterat utifrån vår forskning. Då har det oftast handlat om att utveckla den kliniska delen av utbildningen, säger Petter Gustavsson.

Första året i yrket visar 60 procent av sjuksköterskorna högt engagemang. Men det sjunker de kommande åren.

Betydelsefullt för högt engagemang var hur förväntningarna på yrket hade infriats, att arbetet inte spillde över på privatlivet och känslan av att ha gjort ett bra jobb.

Andelen sjuksköterskor som har en stark önskan att lämna yrket stiger de första åren upp till 20 procent fem år efter examen. Bland dem som ofta tänker på att lämna yrket utmärker sig de med utbrändhetssymtom.

Även lärarna hade upplevt utbrändhetssymtom någon gång under sina första tre år i yrket.

Smärta i nacke och rygg

Studien visar även samband mellan hög arbetsbelastning och fysisk ohälsa. Sjuksköterskor med mycket smärta i nacke, skuldror och rygg rapporterade att de oftare hade varit med om belastande arbetsmoment, som lyft, och att de arbetat övertid.

En av rapportens positiva nyheter är att 95 procent av sjuksköterskorna fick en ordentlig introduktion på sitt första arbete, till skillnad från lärarna. De flesta sjuksköterskor var nöjda, men önskemål fanns om att få gå bredvid en längre tid och ha hand om färre patienter.

Dessutom menade de nya sjuksköterskorna att det är avgörande för första tiden i yrket att det är en tillåtande atmosfär på arbetsplatsen.

Fakta Lust-studien

  • Lust är en förkorning av Longitudinell undersökning av sjuksköterskestudenters/sjuksköter-skors tillvaro.
  • Läst-studien står för Lärares tillvaro i utbildning och arbete. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida