Utbildning

Vårdstudenter drabbas hårt av extrakostnader

Vårdstudenter drabbas hårt av extrakostnader
Mer lån. När praktikplatsen ligger långt bort kan studenter behöva ta extra lån för att finansiera dubbla boendekostnader. Foto: Jessica Gow/TT

Är den svenska högskolan verkligen avgiftsfri när studenter får dubbla boendekostnader under praktiken? Det undrar flera fackliga företrädare tillsammans med Umeå medicinska studentkår i en debattartikel i Dagens Medicin i dag.

Bristen på praktikplatser på mindre studieorter gör att studenter tillfälligt måste flytta för att kunna genomföra sina studier. För den enskilda studenten betyder det ofta dubbla boendekostnader som hen får bekosta själv.

Detta är ett stort hinder för studenterna och drabbar framför allt de som läser till sjuksköterska, fysioterapeut, logoped och arbetsterapeut i norra Sverige menar de fem författarna till debattartikeln i Dagens Medicin. En av debattörerna är Jessica Östberg, vice ordförande i Vårdförbundet Västerbotten.

Risk för avhopp

Hösten 2015 genomförde Umeå medicinska studentkår en enkätundersökning som visade att 15 procent av studenterna behövt ta extra lån utöver studielånen för att klara av sina praktikkostnader. Nästan en fjärdedel av de tillfrågade uppgav att de övervägt att avbryta sina studier på grund av merkostnader vid praktik.

Det är oroväckande, skriver författarna, eftersom de flesta av studenterna utbildar sig till bristyrken som sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut.

Inte avgiftsfritt

Enligt högskolelagen ska utbildningen vara avgiftsfri för studenter inom EU, något som debattörerna ifrågasätter om det verkligen är så.

De menar att genomströmningen av studenter skulle öka om ingen skulle behöva avbryta sina studier av ekonomiska skäl. Det skulle i sin tur öka antalet medarbetare i vården och de utmanar nu landstingen i Norrland tillsammans med Umeå universitet och Luleå tekniska högskola att ta sitt ansvar och förbättra förutsättningarna för studenterna.  

Författare till debattartikeln är : Alexander Siotis, kårordförande Umeå medicinska studentkår, Jessica Östberg, vice ordförande Vårdförbundet avdelning Västerbotten, Solweig Brändström, kretsordförande Västerbotten Sveriges arbetsterapeuter, Marita Lindqvist, ordförande Fysioterapeuterna distrikt Västerbotten, och Philip Ohlsson, ordförande Fysioterapeuternas studentsektion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida