Värvarkampanj gav hundra medlemmar

Vårdförbundet har bett studenter som redan är medlemmar att värva fler till förbundet.

Kampanjen har varit utformad som en tävling. Den som har värvat flest medlemmar vid kampanjens slut vinner ett presentkort på Ikea för 5 000 kronor. Också andra priser delas ut. De som har blivit medlemmar får ett usb-minne.

– Vi märkte att de flesta vi möter när vi är ute på skolorna blir medlemmar. Men vi kan ju inte träffa alla. Därför tänkte vi att den här kampanjen skulle få dem som är medlemmar att fråga sina kompisar, säger Linda Olsson, den ena av de båda studerandeombudsmännen.

Kampanjen inleddes den 20 februari och pågick fram till den 20 maj. I början kom det ganska många nya medlemmar, men mot slutet sinade strömmen.

– Vi borde kanske ha marknadsfört den bättre redan från början för att få ordentlig fart på medlemsvärvningen – nu började vi skicka ut affischer först sista månaden, säger den andra studerandeombudsmannen Tanja Wijkmark självkritiskt.?Blivande sjukskötersk­or är lättast att värva. Svårast är de som går på biomedicinska analytikerutbildningen.

– Det kanske beror på att de inte säkert ser vården som sin naturliga arbetsplats, funderar Tanja Wijkmark, som själv är biomedicinsk analytiker.

Det har blivit lättare att värva röntgensjuksköterskor. Riktade insatser, bland annat ett studentforum i samband med röntgenveckan, har stimulerat anslutningen.

Förra årets mål, att 60 procent av dem som går någon av de tre utbildningarna ska vara medlemmar, är ännu inte uppnått. Men de har blivit fler och nu är drygt 40 procent av dem med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida