Smittskydd

Vuxna ska inte vaccineras mot tbc

Vuxna ska inte vaccineras mot tbc
BCG-vaccin har för dålig effekt på vuxna. Foto: TT.

Studenter i vårdyrken rekommenderas inte längre att ta BCG-vaccination mot tuberkulossmitta.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer när det gäller att förebygga tuberkulos.

Den största förändringen är att BCG-vaccination inte längre anses ha tillräckligt god effekt för vuxna. Därför rekommenderas vaccinationen inte längre för några vuxna grupper. Det gäller även för studenter inom vårdyrken. Däremot anses vaccinet fortfarande ha effekt för barn.

I det nya dokumentet finns ett frågeformulär som kan användas vid nyanställningar i verksamheter med särskilt känsliga individer som små barn och infektionskänsliga. Med hjälp av formuläret ska man kunna bedöma om den sökande har risk att bära på tuberkulos och bör testas.

Den viktigaste förebyggande åtgärden när det gäller att arbeta i riskmiljö för tuberkulos är enligt Folkhälsomyndigheten att följa hygienrutiner och att använda skyddsutrustning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida