Barnsjukhus. Revision visar dåligt arbetsklimat

Efter en genomgång av förhållandena på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm ställs nu krav på handlingsplaner.

ARBETSMILJÖ   När sjukhuset för en tid sedan kritiserades som mest för felbehandlingar och missförhållanden beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden om en medicinsk revision.

I mitten av maj presenterades resultatet. Där framgår att anmärkningsvärt många medarbetare känner sig utsatta för kränkande särbehandling från chef eller medarbetare. Varje verksamhetschef har därför fått i uppdrag att arbeta med arbetsklimatet och ska upprätta en handlingsplan utifrån de diskussioner som förs lokalt.

En del förbättringar har redan gjorts och Vårdförbundets förtroendevalda på sjukhuset, Gunilla George, kan inte se att det skulle vara någon ökning av kränkningar. Men alla besparingar förra året har gjort att fler och fler medlemmar hör av sig.

— Vi märker ett generellt hårdnande klimat ute på arbetsplatserna med en tuffare attityd. Men det gäller hela Karolinska universitetssjukhuset, inte specifikt barnsjukhuset, säger Gunilla George.

I rapporten sägs också att det nu finns exempel på större öppenhet, vilja och mod att lyfta fram olika slags frågor, även avvikelser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida