Brister inom Linköpings äldreomsorg hotar äldres hälsa

På grund av en ständigt ökad arbetsbelastning lider sjuksköterskorna inom Linköpings äldreomsorg  av stress, sömnbesvär och en känsla av otillräcklighet. Vårdförbundet anser att det inte längre går att garantera en säker vård och att arbetsmiljön måste förbättras.

Anette Uckner, sjuksköterska inom Linköpings äldreomsorg och förtroendevald för Vårdförbundet, berättar att man under flera år har försökt uppmärksamma arbetsgivaren på sjuksköterskornas situation. I en arbetsmiljöframställan, en så kallad 6:6a-anmälan, som skickats till arbetsgivaren påpekar Vårdförbundet att det finns en rad brister som riskerar både personalens och de äldres hälsa.

De omkring 25 sjuksköterskorna har fått ansvar över fler äldre samtidigt som det administrativa arbetet har ökat. Resultatet är att varje patient får mindre tid. Personalen har drabbats av stress, sömnbesvär, oro och en känsla av otillräcklighet.

– Risken att det blir fel är alldeles för stor. Vi kan inte längre garantera en säker vård. Det behövs mer resurser, säger Anette Uckner.

Att protesten kommer just nu beror på att arbetsgivaren planerar en organisationsändring till hösten vilket kommer innebära mer arbete på kvällar och helger.

– Vi vill se till att arbetsförhållandena inte försämras ytterligare. Redan nu har flera sjuksköterskor börjat se sig om efter annat eftersom de inte tror att de kommer klara mer arbete.

Enligt Anette Uckner har arbetsgivaren svarat att det finns vissa problem men att resurserna ändå är tillräckliga. Först på tisdag tar Vårdförbundet ställning till svaret, men som det ser ut nöjer man sig inte med det utan kommer att koppla in Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida