Avtal 2019

Erfarna vill lämna vården enligt ny undersökning

Erfarna vill lämna vården enligt ny undersökning
Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, oroar sig över att så stor del av den erfarna personalen vill lämna vården. Foto: Anna Simonsson

Omkring hälften har funderat på att byta yrke och nästan 20 procent måste ofta lära upp nya kolleger, enligt en ny medlemsundersökning från Vårdförbundet. "Vi tappar erfarna specialister och det är vårdens stora utmaning", säger ordföranden Sineva Ribeiro.

Inför löneförhandlingarna har undersökningsföretaget Novus fått Vårdförbundets uppdrag att ta reda på hur medlemmarna ser på lön och arbetsmiljö. 1078 medlemmar inom kommuner, regioner och landsting har intervjuats. 68 procent har inte bytt arbetsplats under de senaste tre åren och de flesta som har bytt arbete har gjort det för att få nya utmaningar eller en bättre arbetsmiljö.

Färre – 24 procent – har bytt arbetsplats för att få upp sin lön.

– Min bild är att det beror på att många, redan som nyutexaminerade, har valt att arbeta i bemanningsföretag där man är förhållandevis nöjd med lönen. Men det är ett problem att så många väljer bort landsting och regioner och jag tycker att det borde få arbetsgivarna att tänka på vad dåliga villkor får för konsekvenser, säger Sineva Ribeiro.

Hälften vill lämna

Även om de flesta, enligt undersökningen, inte har bytt jobb de senaste åren har nästan hälften funderat på att helt lämna vården. Fler män än kvinnor, 55 procent jämfört med 44 procent, har haft sådana funderingar och de flesta är mellan 30-49 år. Bättre arbetsmiljö och högre lön är de vanligaste orsakerna till att vilja lämna yrket.

– Min största oro är att så många med flera års erfarenhet i yrket funderar på att inte vara kvar. Under mina arbetsplatsbesök märker jag att det är den kategorin, de yrkesskickliga specialisterna som utvecklar vården och handleder studenter, som har tröttnat för att de inte accepterar vilka arbetsvillkor som helst. Det är allvarligt; när de inte finns kvar längre fungerar inte vården.

Hög personalomsättning

De flesta som bytt arbetsplats anger arbetsmiljö och utmaningar som orsak. Trots det tror många att kolleger som slutar gör det för att de vill få upp sin lön. 49 procent tror att lönemissnöje är en av anledningarna till att kolleger slutar. Andra viktiga orsaker tror de är för att få bättre arbetsmiljö och bättre arbetstider.

18 procent svarar att de får nya kolleger minst varje månad.

– Personalomsättningen är för stor för att ge en god och säker vård. Och när det gäller anledningen till att sluta kanske du gör det på grund av arbetsmiljön, men jag tolkar siffrorna som att många inser att det krävs högre lön och bättre villkor för att få fler kolleger. Jag tror man är vid en punkt där många som var missnöjda med lönen redan har gått och bristen på kolleger gör att de som är kvar håller på att bli sjuka, säger Sineva Ribeiro.

Erfaren efter ett par år

Vårdförbundets viktigaste yrkande i avtalsrörelsen är 10 000 kronor mer till ”särskilt yrkesskickliga” och man har räknat med att det kan komma att gälla var fjärde medlem. Novus-undersökningen visar att hela 85 procent av de tillfrågade ser sig själva som erfarna personer som kan ge kolleger råd och stöd.

– Min tolkning är att det är ett uttryck för att de som bara har arbetat ett par år tillhör de mest erfarna, så det är fråga om strukturen på arbetsplatserna. En arbetsplats måste bestå av medarbetare med både kort och lång erfarenhet. Om jag var chef hade det här oroat mig och som patient och anhörig oroar det mig definitivt. 

Värderar sig för lågt

Intervjupersonerna har fått frågan om de instämmer med att deras lön har höjts i takt med erfarenheten. 28 procent instämmer helt eller delvis, medan 48 procent inte instämmer alls. 

– Våra medlemsgrupper har en tendens att värdera sig själva lågt och nöja sig med lite sämre. Men statistiken visar att det är bara är omkring fem procent som har över 40 000 kronor i månadslön och då är det något som är fel. Det finns en helt ny kår därute som inte accepterar att löneutvecklingen slutar vid 45 års ålder och de kommer att lämna vården. För att klara kompetensförsörjningen måste arbetsgivarna göra både 25- och 45-åringar nöjda.

Fakta undersökningen

  • 88 procent av dem som har svarat på intervjufrågorna från Novus är kvinnor. 57 procent är mellan 50-64 år och 49 procent har mer än 20 års erfarenhet av yrket.
  • 38 procent är sjuksköterskor med specialistutbildning, 30 procent är sjuksköterskor, 10 procent biomedicinska analytiker, 7 procent barnmorskor, 6 procent chefer och 5 procent är röntgensjuksköterskor.
  • 76 procent arbetar inom region eller landsting.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida