Myndighet förs över till universitetet

2 november 2007

Institutet för psykosocial medi­cin upphör som myndighet, byter namn till Stressforskningsinstitutet och överförs till Stockholms universitet. Anledningen är regeringens bedömning att psykosocial forskning inte behöver det särskilda skydd som myndighetsorganisationen innebär. Forskningens inriktning kommer att vara hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. www.stressforskning.su.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida