”Statistisk modell leder till underbemanning”

Bemanningen måste planeras efter verkligheten, inte efter statistik!

13 februari 2009

Det säger Jani Stjernström, ordförande för Vårdförbundet i Västmanland och också huvudskyddsombud.

Bakgrunden är att landstinget i Västmanland tillfälligt har återupptagit ortopedioperationerna på Köpings lasarett för att med hjälp av extra statliga pengar beta av köerna. De opererade ortopedpatienterna får ligga på avdelning 4, där det i övrigt finns strokepatienter.

Verkligheten borde gälla

Enligt den statistiska modell man då följer ska det räcka med en extra sjuksköterska nattetid.

– Men statistik och verklighet är inte samma sak, säger Jani Stjernström. Enligt statistiken ska det finnas två ortopedipatienter på natten. Men häromdagen var de fem. Dessutom hade man ett utbrott av magsjuka.

Hon påpekar också att ortopedioperationer utfördes på Köpings lasarett fram till förra våren. Då låg ortopedipatienterna på just avdelning 4 – och då fanns det två sjuksköterskor på natten.

Erbjuder en undersköterska

Vårdförbundet har tagit upp situationen med arbetsgivaren. Men han är kallsinnig. Någon mer sjukskötersketjänst vill han inte ha, men erbjuder ytterligare en undersköterska utöver de två som nu finns på avdelningen.

Nu har Vårdförbundet vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få till en ändring. Jani Stjernström tror att ett möte med Arbetsmiljöverket kommer till stånd inom en vecka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida