Tbc-målet. Verksamhetschefen frikänns från arbetsmiljöbrott

Tbc-målet. Verksamhetschefen frikänns från arbetsmiljöbrott
Det har inte någonstans i Sverige inträffat något olycksfall som gett verksamhetschefen anledning att särskilt uppmärksamma återanvändningen av andningsskydd som en riskfaktor, skriver tingsrätten i sin dom. Arkivbild: Anders Olsson

Kristianstad tingsrätt frikänner den åtalade verksamhetschefen vid infektionskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad från åtal för arbetsmiljöbrott. Återanvändningen stred varken mot Vårdhygien Skånes rutiner eller praxis i landet, enligt domen.

Verksamhetschefen var ansvarig för arbetsmiljön på kliniken där en sjuksköterska smittades med tbc efter att ha återanvänt andningsskydd, konstaterar domstolen. Han hade därmed långtgående skyldigheter att bedöma och undanröja riskerna för tuberkulossmitta.

Enligt tingsrätten tog verksamhetschefen visserligen sitt arbetsmiljöansvar på allvar, men han gjorde inte en så systematisk och detaljerad analys av smittoriskerna som regelverket krävde. Fast även om han hade gjort det är det inte troligt att det skulle ha lett till en rutin som förbjöd återanvändningen av andningsskydd.

Återanvändningen stred nämligen varken mot de rutiner som Vårdhygien i Skåne tagit fram eller mot någon allmänt etablerad praxis eller erfarenhet i landet. Det har heller inte någonstans i Sverige inträffat något olycksfall som gett verksamhetschefen anledning att särskilt uppmärksamma återanvändningen av andningsskydd som en riskfaktor, skriver tingsrätten i sin dom. Därför frikänns verksamhetschefen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida