Vårdförbundets larm väckte ledningen på Nyköpings lasarett

Det är så ont om personal på Nyköpings lasaretts psykiatriska klinik att patienternas säkerhet och medarbetarnas hälsa hotas. Vårdförbundets förtroendevalda har slagit larm och nu har arbetsgivaren tillsatt en arbetsgrupp som bland annat ska se över löneläget.

Redan för ett och ett halvt år sedan ökade arbetstrycket på den psykiatriska kliniken på Nyköpings lasarett. Då genomfördes en omorganisation och patienter från slutenvården i Katrineholm fördes över till Nyköping. De senaste två somrarna har läget blivit allt mer akut.

– Sjuksköterskorna har blivit allt färre och det har varit svårt att nyrekrytera. Många av dem som har anställts saknar dessutom specialistutbildning inom psykiatrin, säger Vårdförbundets förtroendevalda Marie Stenbäck.

Vårdförbundet har försökt att göra ledningen uppmärksam på problemen ett bra tag, men det var efter en skrivelse till både landstings- och sjukhusledningen nyligen som något äntligen hände. I brevet beskrivs situationen som akut, och den psykiatriska kliniken så underbemannad att både patientsäkerheten och medarbetarnas hälsa hotas.

Pensionärer kallas in

Sex eller sju tjänster saknas på sjuksköterskesidan och personalen får ofta arbeta ensam och övertid. Ibland måste pensionerade medarbetare kallas in.

När en kollega till Marie Stenbäck undersökte situationen på en akutavdelning visade det sig att bara 25 procent av arbetspassen var bemannade med två sjusköterskor.

Marie Stenbäck tror att det låga löneläget är en av förklaringarna till personalbristen.

– Vi vet att en del av dem som har slutat har gjort det för att lönen är låg. Tidigare när sjukhuset har haft brist på specialistutbildade sjuksköterskor har ledningen sett över löneläget och lagt på en summa. Vi hoppas på det inom psykiatrin också, säger Marie Stenbäck.

Bra dialog

Hon beskriver dialogen med arbetsgivaren som bra och hoppas på att den partssammansatta arbetsgrupp som sjukhusledningen har tillsatt ska hitta lösningar. Arbetsgivaren har utlovat en analys av varför personal slutar samt en löneöversyn.

En rekryteringsgrupp har också bildats som ska besöka högskolor för att försöka locka nyutexaminerade till sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida