Inledaren

Försämringar av arbetstiderna som nu genomförs runtom i vården skapar frustration och ilska. Vart tog flexibla och individuella lösningar vägen?

Vårdfackets genomgång visar att vårdens arbetsgivare på många håll låter de anställda betala krisen med försämrade arbetstider. Att säga upp visstidsanställda och pressa de fast anställda med mer helgjobb ger snabb utdelning i pressade vårdbudgetar.?

skl hänvisar till att det är lätt att rekrytera sjuksköterskor och att de här försämringarna inte kommer att ändra det. ?

Det är ett uttalande mycket långt från de gemensamma skrivningar mellan fack och arbetsgivare som gjordes i avtalet från förra året. Där talas om att arbetstiden ska förläggas så att den anpassas både till verksamhetens behov och de anställdas »krav på mer flexibla och individuella lösningar«.?

Det var en klar markering i riktning mot den politik som Vårdförbundet i många år drivit: att beslut om arbetstider ska kunna anpassas till varje arbetsplats behov, och inte komma som centrala direktiv uppifrån.??

»Jag undrar hur många av första linjens chefer som har blivit tillfrågade och fått ha synpunkter när arbetstiderna förändras«, säger Vårdförbundets arbetstidsexpert Cecilia Helldén.?

Kunde det inte ha funnits andra lösningar än stelbenta »varannan helg-tjänstgöringar« på hela sjukhuset??

Från kirurgdivisionen på Västerås lasarett berättar avdelningschef Elena Einarsson att hon och de andra cheferna vänt och vridit på besparingsbetinget som egentligen innebar att alla skulle behöva arbeta varannan helg. Med hjälp av individanpassade scheman lyckades man mildra kravet på arbetstidsförsämringar.?

Frågan är om inte fler första linjens chefer skulle ha kunnat göra liknande insatser om de bara fått chansen. Nu kommer direktiven uppifrån, individuella lösningar blockeras och det skapar ilska och frustration. ?

Vad blir priset när konjunkturen vänder igen? Vården borde ha allt att vinna på att skapa attraktiva arbetsvillkor som inte svänger med konjunkturen.

Ur ett annat perspektiv är sjuksköterskorna nu utpekade som nyckelgrupper i vården. De vaccineras först mot den nya influensan och ska utföra den största vaccinations­insatsen i landets historia.?

Här är Vårdförbundets medlemmars kunskap livsviktig för samhället. ??

Det finns en stor respekt för den kunskapen från patienter och allmänhet. Men den måste också uttryckas tydligare från arbetsgivarna. När skl viftar bort ilskan över arbetstidsförsämringar med att det ändå inte skapar rekryteringsproblem, då är man långt ifrån att se varje enskild anställds unika kunskap och värde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida