Forskning

Studie om skiftarbete och hälsa i Västerbotten

Studie om skiftarbete och hälsa i Västerbotten
Hälsosamma arbetstider är en brännhet fråga på många arbetsplatser. Senare i veckan väntas Vårdförbundet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, presentera resultatet av de förhandlingar som pågått under året.

Olika arbetstidsmodeller ska jämföras med hur personalen upplever sin hälsa. Alla sjuksköterskor, undersköterskor och biomedicinska analytiker som arbetar skift i Västerbottens läns landsting har möjlighet att vara med i projektet. 

28 november 2016

För att medarbetarna ska kunna arbeta skift och samtidigt må bra i både kropp och själ startar Västerbottens landsting ett tvåårigt forskningsprojekt.

Skiftarbete kan påverka sömn, återhämtning, balans mellan arbete och fritid och hälsan. Studien ska öka kunskapen om hur problemen kan förebyggas och hitta åtgärder som både arbetsgivaren och medarbetaren kan göra.

– Det ska vara möjligt att arbeta skift ända fram till pension utan att behöva drabbas av några allvarliga sjukdomar. Det är första gången vi samarbetar med ett landsting på det här sättet och på sikt kan projektet bidra till ett hälsosammare liv för medarbetare i fler landsting och regioner, säger Göran Kecklund, som är ansvarig forskare från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Sömn och livsstil

Alla sjuksköterskor, undersköterskor och biomedicinska analytiker som arbetar skift i landstinget har möjlighet att vara med i projektet. De som deltar kommer att få besvara en webbenkät hösten 2016 och 2017. Sen görs en jämförelse mellan arbetstidsmodeller och upplevd hälsa.

Längre fram kommer några avdelningar med totalt cirka 200 medarbetare att väljas ut för en interventionsstudie under 12 månader. De får utbildning om sömn och livsstil och även återkoppling på sina scheman om ohälsosamma skiftkombinationer har förekommit.

Vårdförbundet positivt

Vårdförbundet i Västerbotten är positiva till att arbetsgivaren tagit initiativ till studien.

– Det är bra att de undersöker hälsosamma arbetstider. Våra medlemmar har behov av mer återhämtning. Vi ser att de som arbetar skift inte orkar jobba heltid utan går ned i arbetstid för att ha ork kvar till livet utanför, säger Jessica Östberg, vice ordförande i Vårdförbundet Västerbotten.

I Västerbottens landsting finns fyra olika arbetstidsmodeller, som förenklat innebär:

  • Modifierad 3:3 modell innebär att man jobbar tre dagar och sedan är ledig tre. Kvälls, helg och nattpass ingår. Den totala arbetstiden blir mellan 85-88 procent av en heltid, fast med heltidslön.
  • Två varianter av önskescheman där personalen ansvarar för att fylla verksamhetens behov av arbetspass. Fördelen är en större frihet att förlägga sina pass där det passar en själv, samt att obekväma pass ge bättre betalt än ob-ersättning.
  • Vanligt 3-skiftarbete enligt de allmänna bestämmelserna i det centrala avtalet.
  • De båda sistnämnda arbetstidsmodellerna har arbetstidsförkortning ned till lägst 34,33 timmar för de som också arbetar natt.

– Det blir spännande att se vad studien kommer fram till är mest hälsosamt, säger Jessica Östberg.

Vårdförbundet Västerbotten tecknar inga nya avtal om arbetstidsmodeller i väntan på ett nytt centralt avtal för nattarbetet. Centralt har Vårdförbundet och SKL förhandlat om det under året och resultatet av de förhandlingarna väntas komma senare denna vecka. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida