Barntrauma

Kort behandling hjälpte barn med PTSD

Kort behandling hjälpte barn med PTSD
Barn och ungdomar med PTSD efter till exempel en trafikolycka, krigsupplevelse eller förlust av anhörig fick snabb och varaktig hjälp med ögonrörelseterapi.

Några få timmars behandling med ögonrörelseterapi eller kbt kan räcka för att bota barn som lider av posttraumatiskt stressyndom. Det visar en ny studie av svenska och holländska forskare.

Tidigare forskning har visat att vuxna med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan behandlas effektivt med ögonrörelseterapi, förkortad EMDR. Nu har forskare visat att både EMDR och kognitiv beteendeterapi ger snabba och varaktiga resultat även för barn och ungdomar, enligt ett pressmeddelande från Lunds universitet.

I studien ingick 103 barn och ungdomar mellan 8 och 18 år som varit med om allvarliga trauman. En del av dem behandlades med ögonrörelseterapi. Det går ut på att aktivera de traumatiska minnena samtidigt som patienten fokuserar på behandlarens finger som pendlar fram och tillbaka.  På så sätt bleks minnet och ”suddas ut något”, enligt pressmeddelandet. Exakt hur EMDR fungerar är inte klarlagt men på något sätt tycks det hjälpa hjärnan att förändra laddningen i traumatiska minnen. 

Några få timmar

Även de barn och ungdomar i studien som fick kognitiv beteendeterapi och tillsammans med terapeuten skrev ned den traumatiska händelsen, blev hjälpta.

För båda grupperna kvarstod resultatet vid uppföljningen ett år senare.

För barnen som fick ögonrörelseterapi hjälpte det med i snitt 4,1 behandlingar på sammanlagt 140 minuter. De som fick kbt behövde i snitt 5,4 behandlingar på totalt 227 minuter.

Ungefär 16 procent av alla barn som utsätts för ett trauma drabbas av PTSD, enligt Sean Perrin, forskare i psykologi vid Lunds universitet och delaktig i studien. Därför, anser han, är det viktigt att vården blir bättre på att identifiera tillståndet hos barn som utsatts för trauman för att kunna ge dem snabb och effektiv behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida