KRISTIANSTAD. Barnlediga anmäler lönediskriminering

Sex sjuksköterskor på Centralsjukhuset i Kristianstad har DO-anmält sjukhuset för lönediskriminering.

När de sex sjuksköterskorna i lönesamtalen 2008 fått veta att de »inte tillfört verksamheten något, vilket relateras till föräldra­ledighet«, som de själva skriver, skickade de in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, do.

I januari i år påtalade de sjuksköterskor som var medlemmar i Vårdförbundet detta för sina förtroendevalda på sjukhuset. Men de tyckte inte att det hände något, och därför vände de sig till do tillsammans med dem som inte var medlemmar.

– Det var tydligt att de hade blivit väldigt dåligt bemötta, säger Ingela Nygren, samordnare på Vårdförbundet i Skåne. Det höll arbetsgivaren också med om, och lönerna för de här sex sjuksköterskorna har rättats till.

Vårdförbundet har också begärt en genomgång av att alla sjuksköterskor som har varit föräldralediga både har fått lönesamtal och att de har fått rimliga löneökningar.

do har ännu inte avgjort ärendet.

Arbetsgivaren och Vård­förbundet har besvarat do:s frågor, men myndigheten avvaktar fortfarande svar från de sjuksköterskor som inte är medlemmar i förbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida