Utredda fall

Platsbrist inte skäl att neka vård

En mamma som flera gånger sökte vård för sin sjuka bebis på barnakuten i Malmö blev avvisad för att det saknades vårdplatser. Inspektionen för vård och omsorg godtar inte den förklaringen.

22 september 2017

”Jag blev dumförklarad och kommer aldrig att glömma den dagen så länge jag lever”, skriver mamman i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Hon skriver också att hon höll på att förlora sitt barn när de inte fick hjälp på barnakuten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. På sjukhuset skyllde man på platsbrist. Ivo anser att verksamheten har brutit mot hälso- och sjukvårdslagen.

Ärendet gäller en två månader gammal bebis, okontaktbar och med andningssvårigheter. Barnet var fött flera veckor för tidigt och hade en njursjukdom som innebar att endast en njure fungerade. Det berättade mamman för personalen vid barnakutmottagningen i Malmö. Tre gånger var hon där – varje gång blev hon avvisad.

Sökte sig till annat sjukhus

Trots att den lilla flickan var febrig och hade uppenbara andningssvårigheter fick mamman rådet att åka hem och låta barnet vila. Till sist sökte hon i stället hjälp på barnakuten vid Centralsjukhuset i Kristianstad där personalen genast slog larm. Det togs ett prov som visade att barnet hade drabbats av RS-virus.

Barnet blev genast inlagt och vårdades sedan på sjukhuset under sex dygn.

Verksamhetsansvariga vid akutmottagningen i Malmö har hänvisat till platsbrist som orsak att mamman blev hemskickad. Den förklaringen underkänns alltså av Ivo som i sitt beslut skriver att verksamheten har brustit enligt hälso- och sjukvårdslagen. ”Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges”, står det i femte kapitlets paragraf två.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-20139/2017-12

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida