Vårdtåget i Södertälje: Lättare att behandla barns fetma än tonåringars

Vårdtåget i Södertälje: Lättare att behandla barns fetma än tonåringars
Idag finns inga läkemedel för behandling av fetma till barn och tonåringar. Foto: Colourbox

När feta barn blir feta tonåringar är det mycket svårt att hitta någon behandling som hjälper.

– Jag har inte hittat någon annan faktor som påverkar behandlingsresultatet än att börja tidigt, redan med de små barnen, säger barnsjuksköterskan Pernilla Danielsson som arbetar med sin doktorsavhandling vid KI.

Idag föreläser hon när Vårdtåget kommer till Södertälje.

Pernilla Danielsson arbetar med en retrospektiv studie med data ur Boris, det nationella kvalitetsregistret för barnfetma. 690 barn har studerats i hennes olika delarbeten, flickor och pojkar mellan sex och sexton år som har behandlats i minst tre år.

Allvarligt oroad

Tidigare har hon i sin forskning sett att ju tidigare man börjar behandla barnen med diet och motion, desto bättre resultat. I de senare resultaten har detta ytterligare förstärkts när hon också har studerat hur graden av fetma påverkar behandlingen.

– Det är tydligt att de fetaste barnen i de yngre åldersgrupperna går ner mer än de mindre feta i samma åldersgrupp vilket är omvänt hos tonåringarna där de mindre feta går ner medan de med grav fetma inte går ner alls.

Pernilla Danielsson har inte funnit några andra bakgrundsfaktorer som avgör hur behandlingen ska lyckas. Hon har tittat på hereditet, socio-ekonomiska faktorer och ålder när barnen får sin fetmadiagnos. Ingen av dessa har betydelse för resultatet, bara när behandlingen inleds påverkar.

 – Jag är allvarligt oroad över hur vi ska kunna hjälpa de feta tonåringarna eftersom jag inte kan se att de går ner trots den behandling vi kan erbjuda.

Fetma en kronisk sjukdom

Det enda Pernilla Danielsson kan se som ett hopp är de försök med att erbjuda tonåringar gastric bypassoperationer som pågår i en internationell kontrollerad studie. Idag finns inga läkemedel för behandling av fetma till barn och tonåringar,  varken godkända eller tillgängliga.

Att behandlingen måste pågå en längre tid för att man ska se förändringar, är också något hon sett i sin forskning. Ett års behandling speglar dåligt resultatet för gruppen efter tre år.

– Man kan inte veta när polletten ska trilla ner, det kan vara efter ett eller flera års behandling. Det är tydligt att fetma är en kronisk sjukdom som man får leva med hela livet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida