Inhyrd personal kan ha bidragit till utbrott av multiresistenta bakterier

På Skånes universitetssjukhus i Malmö smittades 14 patienter av Vancomycinresistenta enterekocker.

16 februari 2015

Att bakterien var i omlopp upptäcktes i höstas i samband med att en 60-årig man med lunginflammation som behandlades med dialys drabbades av feber. En blododling togs, vilket visade att han bar på vancomycinresistenta enterokocker, VRE.

Mannen, som alltså drabbats av blodförgiftning, isolerades och behandlades med antibiotika. Samtidigt inleddes en omfattande smittspårning på infektions- och njuravdelningarna för att se om några andra patienter smittats av VRE. Det visade sig vara 14 stycken.

Hur smittan uppstod har inte gått att reda ut, men i den lex Maria-anmälan som skickats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstateras att flera faktorer kan ha bidragit till smittspridningen.

Bland annat att man haft återkommande överbeläggningar och att inhyrd personal med begränsad erfarenhet av infektionsvård arbetade på avdelningarna när smittan spreds.

En annan faktor som uppmärksammats är att toaletterna inte varit tillräckligt bra utrustade för att hindra smittspridning.

Enligt lex Maria-anmälan har verksamheten åtgärdat bristerna. En händelseanalys och en riskanalys har också inletts för att se över lokaler och utrustning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida