Sommarbemanning 2019

Stor oro för patientsäkerheten i sommar

Stor oro för patientsäkerheten i sommar

Fyra av tio medlemmar i Vårdförbundet känner större oro för patientsäkerheten under sommaren än resten av året. Det visar en ny undersökning som Vårdförbundet låtit Novus göra.

Ytterligare två av tio säger sig uppleva samma oro för patientsäkerheten sommartid som under övriga året. Sammantaget är alltså sex av tio oroliga för sommaren. Vårdplatser stänger, bemanningen glesas ut, avdelningar slås ihop, hyrpersonal och vikarier tas in i den mån det finns att få tag i.

– Patientsäkerheten är hotad i dag, det uttrycker alla livsviktiga professioner inom sjukvården – och då är det oftast sant, det har forskning visat, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande till Vårdfokus.

Senast i januari skrev Vårdfokus om en avhandling vid Karolinska institutet som visade ett säkerställt samband mellan sjuksköterskors bedömning och faktisk patientsäkerhet. 

Barnmorskor mest oroliga

Mest oroliga för patientsäkerheten i sommar är barnmorskorna, enligt Vårdförbundets undersökning bland medlemmarna. Mer än varannan barnmorska, 54 procent, sade sig uppleva högre oro.

En fjärdedel av medlemmarna upplevde ingen oro. Det gällde i högre grad för exempelvis biomedicinska analytiker.

En enkät som Vårdfokus gjorde bland de fackliga avdelningsordförandena i landet i början av maj, sätter ord på medlemmarnas oro för patientsäkerheten. 

”De är oroliga både för patientsäkerheten och att de själva i sin stress ska göra misstag”, är ett typiskt svar.

”Framförallt inom de verksamheter där det är många olösta sommarpass”, säger en ordförande. En annan betonar att de som jobbar inom 24/7-vården vittnar om större oro varje sommar. Flera av ordförandena tar upp att det på många arbetsplatser ”råder sommarbemanning året runt” och att det därför är ännu svårare att gå ner ytterligare i bemanning under sommaren.

Iva, labb och röntgen

Hur oron ser ut varierar mellan olika verksamheter, konstaterar ordförandena. I kommunerna blir sjuksköterskor stressade av att själva få ansvara för alla boenden sommartid, enligt en del av svaren. Akutverksamhet, intensivvård och förlossning är andra områden där man är särskilt orolig på vissa håll. Även på labb och röntgen vittnar anställda om en högre oro sommartid, enligt ett par avdelningsordföranden. I dagvården och den privata vården är oron däremot mindre, noterar några.

Sineva Ribeiro menar att vore det inte för att förbundets grupper går in och täcker upp för varandra och tar ansvar för patientsäkerheten, skulle vården inte fungera alls.

– Jag har ju varit ute i landet nu och det blev så tydligt. Man försöker ersätta till exempel sjuksköterskor med hyrpersonal eller annan personal som saknar vår kompetens, det fungerar inte och det sliter på dem som är kvar.

.

Hon säger att hon är trött på att höra att Vårdförbundet bara klagar. På att höra att det är bättre att byta ut sjuksköterskor mot andra yrkesgrupper om det gör att vårdplatser kan hållas öppna.

– Vi vet ju att patienterna råkar illa ut när det är sommar och det saknas personal. Vi vill ha långsiktiga lösningar och vill göra våra uppgifter men ingen lyssnar på oss riktigt.

Hon har funderat mycket på vad som ska hända för att frågan om hur vården ska kunna rekrytera och behålla yrkesskicklig personal och därmed hög patientsäkerhet, på allvar ska komma upp på rikspolitikernas agenda.

– Jag tror att vi behöver ha ett stort omtag. Om politikerna vill sänka kvaliteten i vården måste de vara öppna mot befolkningen om att vi ska ha färre personal med rätt kompetens. Och då tror jag att befolkningen kommer att kräva andra prioriteringar.

Mer om Vårdförbundets undersökning om sommarläget

  • 15 procent av medlemmarna säger att de själva eller en eller flera kolleger har blivit nekade önskad sommarsemester på grund av låg bemanning eller rekryteringssvårigheter. I storstäder eller storstadsnära kommuner är siffran 19 procent.
  • 28 procent av de tillfrågade uppger att de som jobbar under sommarledigheterna får bonus eller extra ersättning. Det är framför allt barnmorskor (41 procent), inom slutenvården generellt (38 procent) och Enhet Syd (37 procent).
  • Hälften, 48 procent, uppger att de inte erbjuds bonus eller annan extra ersättning. Framför allt gäller det biomedicinska analytiker (70 procent), Enhet Mitt (Dalarna, Örebro, Gävleborg och Västmanland) (55 procent) och öppenvården (52 procent).
  • Undersökningen gjordes i början av maj. Antalet svarande var 1 121 medlemmar. Det är en svarsfrekvens på 52 procent och ett representativt urval för målgruppen även på yrkesrollsnivå, enligt analys- och undersökningsföretaget Novus.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida