Avtal 2019

Vårdförbundet trycker på när SKL väljer sina politiker

Vårdförbundet trycker på när SKL väljer sina politiker
Ann Johansson och Ingrid Allerstam hälsar SKL-politikerna välkomna med Vårdförbundets flygblad. Foto: Maria Ejd

I dag väljer Sveriges kommuner och landsting, SKL, en ny ledning. Vårdförbundet tog tillfället i akt att försöka påverka arbetsgivarna med en facklig uppmaning: "Var med och rädda vården".

19 mars 2019
Dela artikeln

I ett råkallt Stockholm utanför SKL:s kongresslokal står en liten mottagningskommitté av förtroendevalda i Vårdförbundet. ”Välkommen till valkongressen – i dag är din chans att rädda vården”.

Det är Vårdförbundets två vice ordföranden, Ann Johansson och Ragnhild Karlsson, som tillsammans med Charlotta Dickman och Ingrid Allerstam från Stockholmsavdelningen välkomnar kongressledamöterna med ett flygblad som uppmanar till lönesatsningar och hälsosam arbetstidsförläggning.

Nyfikna på budskapet

De flesta tar artigt emot det framsträckta pappret och läser nyfiket: ”Du som är förtroendevald politiker i region/kommun behöver ge förutsättningar för vården att behålla de erfarna och yrkesskickliga.” Inte alla dock; chefen för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik, Agneta Jöhnk, avböjer med ett ”tack, men jag behöver inte den där.”

Anders Henriksson, socialdemokratisk politiker från Kalmar och vice ordförande i SKL den senaste mandatperioden, är en av dem som tar emot flygbladet. Under flera år har han både oroat sig för och debatterat kompetensförsörjningen i vården. Han har tidigare sagt att det behövs höjda statsbidrag för att kommuner och regioner ska kunna bli attraktiva arbetsgivare. Vad tycker han nu?

– Hela regionsektorn är i behov av generella statsbidrag för att klara av utmaningar som digital utveckling och för att kunna ställa om till nära vård. Men naturligtvis också för kunna skapa attraktiva arbetsplatser och möta behoven av rekrytering. Hela sektorn behöver statsbidrag och det framför vi hela tiden till regeringen.

Vårdförbundet yrkar på 10 000 kronor mer för särskilt yrkesskickliga – kan det vara en lösning på kompetensförsörjningen?

– Vi är mitt inne i en avtalsdiskusson så där har jag inga kommentarer, säger Anders Henriksson.

De kan göra skillnad

Efter en timme lämnar nerkylda, men nöjda, förtroendevalda hotellet där kongressen äger rum. De hoppas ha kunnat påverka politikerna.

– Jag hoppas att de tar till sig vårt budskap. Våra medlemmar ska kunna göra sitt jobb utan en odräglig arbetsmiljö som beror på en alltför låg bemanning. Politikerna kan göra skillnad för oss och för patienterna genom att ge utrymme för löneutveckling, säger Ingrid Allerstam.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida