Var tredje sommarvikarie fattas i Umeå

Landstinget i Västerbotten hade behövt 90 vikarier för att klara sommarens verksamhet. Man har bara lyckats rekrytera 60-70. Resultatet blir minimibemanning utan marginaler.

Den snäva bemanningen gör organisationen mycket skör. Ingenting utöver det planerade får hända. Svårigheterna att rekrytera vikarier har också lett till att många sjuksköterskor fått vänta mycket länge på att få besked om sin semester.

Vårdförbundets fackliga företrädare Jenny Olsson är mycket kritisk till att landstinget inte har lyckats bättre i sin rekrytering. Hon tycker att landstinget borde ha rekryterat semestervikarier bland de sjuksköterskor som blev klara med sin utbildning denna termin.

– Det är ju ingen överraskning att sjuksköterskorna ska ha semester under sommaren, säger hon till Västerbottenskuriren.

Fler föräldralediga

Ulla Olofsson arbetar vid landstingets personalstab. Enligt henne finns nästan alla vakanser på Norrlands universitetssjukhus, NUS, i Umeå, medan till exempel Lycksele lasarett ”har koll på situationen”. Hon skyller problemen på att fler tar ut föräldraledighet under sommaren än förra året, samtidigt som det har utbildats färre sjuksköterskor i länet.

På en del enheter har landstinget försökt få de anställda att gå med på så kallade sommaravtal, det vill säga extra betalt om de arbetar under semestrarna. Men till Västerbottenskuriren säger Ulla Olofsson att man bara har fått till några få sommaravtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida