Vårdfokus granskar sommarkaoset

?Vårdfokus har granskat sommarkaoset från Norrbotten till Skåne. Klicka på kartan och läs vad vi skriver från olika delar av landet.

9 juni 2014

Det är ingen solig bild av sommaren som Vårdförbundet målar upp i sin sommarrapport. För många av Vårdförbundets medlemmar kommer sommaren att handla om att pussla med semesterperioder, ta extrapass och oroa sig för var man ska lägga patienter i redan överbelagda salar.

Brist i 18 av 21 landsting

En enkät om sommarsituationen, som har besvarats av Vårdförbundets samtliga 21 avdelningar, som motsvaras av landets 21 landsting och regioner, visar:

  • 18 avdelningar uppger att det är stor eller allvarlig brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

I Vårdfokus reportage från thoraxintensiven på Karolinska berättar vi att 100 arbetspass var obemannade ännu i slutet av maj.

  • 11 avdelningar svarar att det är stor eller allvarlig brist på barnmorskor.

I reportaget från Uppsala berättar vi om hur födande kvinnor kan komma att skickas till Gävle eller Stockholm på grund av barnmorskebristen vid Uppsala Akademiska.

  • Omkring var fjärde avdelning svarar också att det är stor eller allvarlig brist på röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

I Vårdfokus reportage från Värnamo berättar vi om hur röntgensjuksköterskor får byta arbetsplats för att lösa sommarpusslet.

”Vi blir själva sjuka”

– Det finns allvarliga risker när det gäller patientsäkerheten, även om våra medlemmar kommer att göra sitt yttersta för att ge en god vård även under sommaren, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Riberiro.

Hon pekar också på att både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket förra veckan kom med rapporter som visar att sjukskrivningarna ökar bland vårdpersonal.

– Risken är att stressen och pressen i vården, som förvärras under sommaren, gör att vi som ska vårda andra själva blir sjuka, säger Sineva Ribeiro.

Långsiktiga lösningar

För att undvika sommarkaos i vården anser Vårdförbundet att det krävs mer långsiktiga lösningar för att trygga vårdens kompetensförsörjning. De tre viktigaste kraven är:

  • Strukturerad yrkesintroduktion på nio månader för nyexaminerade.
  • Inför akademisk specialisttjänstgöring som ger sjuksköterskor betalt när de specialistutbildar sig.
  • Jämställd livslön – osakliga löneskillnader och felaktig värdering av kvinnodominerade yrken måste åtgärdas på alla nivåer.

Under hela sommaren fortsätter Vårdfokus att skriva om vad som händer i vården. Följ vår sommarbevakning här på Vårdfokus.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida