Blodcentralerna vägrar män som haft sex med män lämna blod

Blodcentralerna vägrar män som haft sex med män lämna blod

Socialstyrelsen har tröttnat på att blodcentralerna inte har anpassat sin verksamhet så att män som har sex med män kan ge blod. Ingen får längre dispens från reglerna från april förra året. Arkivbild:  Jonas Kullman

Socialstyrelsen ger inte längre blodcentralerna dispens från de nya föreskrifter som tillåter män som har sex med män att lämna blod. Men landets 97 blodcentraler vägrar följa Socialstyrelsens beslut.

Nya regler infördes i april förra året. De innebär att män som har sex med män likställs med andra personer med ett riskbeteende i stället för att som tidigare utestängas på grund av sin läggning. För män som har sex med män infördes en karenstid på ett år efter det senaste sexuella risktillfället.

Som Vårdfokus berättade häromdagen har Socialstyrelsen hittills gett dispens från reglerna för att ge blodcentralerna tid att organisera säkra sätt att skilja blod från personer med riskbeteende och annat blod. Detta eftersom delar av det blod som samlas in på blodcentralerna går till läkemedelsframställning.

Ema godkänner inte

EU har en gemensam procedur för att godkänna blodplasma som används för läkemedelstillverkning. Den samordnas av den europeiska läkemedelsmyndigheten Ema. Och Ema godkänner inte blod eller blodplasma från personer som har eller har haft ett sexuellt riskbeteende.

Möjligheten att få dispens skulle försvinna vid årsskiftet. Men eftersom inte en enda av de 26 dispensansökningar som Socialstyrelsen har fått in från huvudblodcentralerna sedan i maj innehåller någon handlingsplan över hur särskiljandet ska gå till har alla dispensansökningar avslagits.

Socialstyrelsen har tröttnat på att landets blodgivarcentraler inte anpassar sig efter de nya föreskrifterna för blodverksamhet, och i veckan beslutade myndigheten att inte ge några fler dispenser.

Bara hört kritik

– Dispenserna var avsedda för att de skulle kunna anpassa verksamheten, men i de ansökningar vi fått in finns ingenting om hur det ska gå till, bara kritik, förklarar avdelningschefen Anders Printz Socialstyrelsens beslut.

Det innebär att män som har sex med män nu ska få lämna blod. Blodcentralerna tänker dock inte följa Socialstyrelsens beslut.

– Vi, liksom alla andra 97 blodcentraler, kommer inte att ta emot männen. Det är två myndigheter som har tillsyn över oss, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Läkemedelsverket accepterar inte män som har sex med män, säger länslaboratoriechef Ulf Jansson i Sundsvall.

Socialstyrelsen vill att blodcentralerna upprättar två produktionslinjer helt skilda från varandra för att säkerställa att det blod män som har sex med män lämnar inte blandas ihop med det blod och den plasma som ska användas för läkemedelstillverkning.

Andra förutsättningar

– Men jag kan inte garantera att all personal hela tiden hanterar detta rätt. Blir det fel blir vi skadeståndsskyldiga. Vi kan inte utsätta oss för det. Och hur upplever allmänheten att blodet går att använda i sjukvården men inte för läkemedel, kommenterar Ulf Jansson.

Som Vårdfokus berättat får män som har sex med män i Storbritannien numera ge blod. Men de förbättrade hivtester som används i England används inte i Sverige.

– Dessutom tar blodcentralerna i Storbritannien inte hand om plasman, säger Ulf Jansson, där kasseras all plasma på grund av galna ko-sjukan.

Joachim Lundahl, verksamhetschef på immunologisk transfusionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, är nationell talesperson för blodverksamheten i Sverige.

Han säger att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tolkar det europeiska regelverk som gäller sedan 2004 olika. Och att det har lett till att Europarådet fått i uppdrag att utreda frågan och komma med förslag.

– På EU-nivå är man oense om vad som krävs för att inte äventyra patientsäkerheten. Utredningen ska presenteras i dagarna och ligga till grund för ett beslut i EU-kommissionen om några månader. Harmoniseringen är viktig, det är rimligt med en samsyn.

Planerar inspektioner

Han tror att det finns en bred förståelse bland allmänheten och olika patient- och intresseorganisationer för att regeländringarna görs på ett patientsäkert och högkvalitativ sätt, och säger att blodverksamheten på nationell nivå försökt föra en dialog med Socialstyrelsen. Men där har man tröttnat.

– Blodcentralerna kommer att bli föremål för tillsyn, i närtid, säger Anders Printz.

Sedan smitt-tester infördes 1985 har ingen blivit smittad med hiv via blodtransfusion.

 Joachim Lundahl ser det höga säkerhetstänkandet som en av anledningarna.

– Män som har sex med män har en högre risk att bära på hiv-viruset. Vi är rädda att de nya reglerna sänder ut signaler om att det inte innebär någon ökad risk att män som har sex med män ger blod. Information är viktig vid regeländringar. Vi vill gärna ha en dialog om hur vi går vidare med en handlingsplan, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida