Kongress 2011. Förbundet vill att omskärelse av barn ska upphöra

Kongress 2011. Förbundet vill att omskärelse av barn ska upphöra
– Om omskärelse inte sker under säkra former i vården finns det en risk för att det i stället görs i smyg. Vi får inte glömma att omskärelse är en del av en religion och en kultur, sa Chokri Mensi. Foto: Lars Nyman

Omskärelse av pojkar — eller av barn — som det nu heter i kongressens beslut, blev en het diskussion när kongressen diskuterade framtidens vård. En hälsorisk eller en självklarhet för föräldrar att själva besluta om?

27 september 2011

Fem motioner fanns att behandla under rubriken vård. Den som handlade om omskärelse av pojkar ledde till diskussion. Motionärerna från avdelning Örebro ville att Vårdförbundet skulle agera mot manlig omskärelse och agera både lokalt och nationellt för att stoppa ingreppet.

”Ödesfråga”

”En ödesfråga”, kallade Tom Benkow, kongressombud från Stockholm, frågan för.

– Vårdförbundet går emot medicinsk expertis och respekterar inte att föräldrar med muslimsk eller judisk bakgrund kan sina barns bästa. Vi bör inte ta ställning i den här frågan, sa han.

Han fick medhåll från Chokri Mensi, också han från Stockholm och själv muslim.

– Om omskärelse inte sker under säkra former i vården finns det en risk för att det i stället görs i smyg. Vi får inte glömma att omskärelse är en del av en religion och en kultur, sa han.

Hälsoproblem

Mot det argumenterade Kerstin Lindgren från Västerbotten att omskärelse, även om det utförs professionellt, för med sig hälsoproblem.

– Vi vet till exempel att det kan leda till sexuella problem som svårigheter att få utlösning, sa hon.

Kongressens beslut blev att Vårdförbundet tar ställning mot omskärelse av barn. Samt att Vårdförbundet på alla nivåer ska verka för att omskärelse av barn upphör. På pojkar såväl som flickor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida